Dileu dyled: Cyn arweinydd yn gyfrifol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y clwb i ddyled wrth wella Stadiwm Gerddi Soffia ar gyfer gemau rhyngwladol

Bydd Cyngor Caerdydd yn ailystyried dileu dyled o £4.4m gan Glwb Criced Morgannwg wedi iddi ddod i'r amlwg mai cyn arweinydd y cyngor, Russell Goodway, oedd yn gyfrifol am atal y cynnig gwreiddiol.

Roedd y clwb wedi benthyg arian gan yr awdurdod naw mlynedd yn ôl er mwyn ailgodi Stadiwm Swalec yng Ngerddi Soffia.

Ym mis Mawrth eleni, fe wnaeth cabinet y cyngor gytuno i gais y clwb i ddileu 70% o'r ddyled ac ailstrwythuro'r gweddill o £1.9m.

Fe ddaeth i'r amlwg mai un cynghorydd oedd yn gyfrifol am geisio atal hynny rhag digwydd, a daeth cadarnhad mai'r Cynghorydd Goodway oedd yr un aelod yna.

Mewn llythyr at Gyngor Caerdydd, fe wnaeth Mr Goodway amlinellu ei resymau am wrthod y cynnig. Maen nhw'n cynnwys:

  • Methiant i ystyried dulliau eraill o warchod hawliau'r trethdalwyr;
  • Methiant i sicrhau newidiadau yn nhrefn rheoli'r clwb er mwyn gweld eu perfformiad ariannol;
  • Perfformiad ariannol y clwb ar hyn o bryd a'i anallu i dalu dyledion;
  • Y niwed i enw da'r cyngor o ganlyniad i'r cytundeb arfaethedig.

Annerch cyfarfod

Bydd Mr Goodway yn annerch cyfarfod o Bwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad y cyngor ddydd Iau, ac fe fydd arweinydd presennol yr awdurdod, y Cynghorydd Phil Bale, hefyd yn siarad mewn cyfarfod a fydd yn cael ei gynnal yn rhannol y tu ôl i ddrysau caeedig.

Mae cynrychiolwyr o gwmni cyfrifyddion Deloitte - sydd wedi cynghori'r awdurdod - ac un arall o'r credydwyr, Allied Irish Bank, hefyd wedi cael gwahoddiad i'r cyfarfod i ateb cwestiynau.

Os fydd clwb criced Morgannwg yn mynd i'r wal, fe allai'r cyngor dderbyn bron ddim arian o gwbl.

Mae Allied Irish Bank a chyn-gadeirydd y clwb, Paul Russell, eisoes wedi cytuno i ddileu mwyafrif yr arian sy'n ddyledus iddyn nhw.

Fe wnaeth Morgannwg golled o £88,000 yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

O edrych ymlaen, bydd y clwb yn croesawu gêm brawf yng Nghyfres y Lludw rhwng Lloegr ac Awstralia i Gaerdydd fydd yn dechrau ar 8 Gorffennaf.

Straeon perthnasol