Gwasanaeth i gofio diwedd y rhyfel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener

Mae gwasanaeth o ddiolchgarwch wedi ei chynnal yng Nghaerdydd fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

Roedd y gwasanaeth yng Nghadeirlan Llandaf, ac fe wnaeth gweinidog Llywodraeth Cymru, Jane Hutt fynychu.

Cafodd digwyddiadau eraill eu cynnal ar draws Gymru, gan gynnwys pared yn Abertawe a digwyddiad 1940au ym Mlaenafon.

Fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones gynrychioli Cymru mewn gwasanaeth yn San Steffan.

Ffynhonnell y llun, Sara Miles
Disgrifiad o’r llun, Digwyddiad yn Aberhonddu i nodi diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop

Cafodd clychau eu canu yng Nghaerdydd, Aberhonddu a Sir Benfro am 11:00 ddydd Sadwrn yn ystod ail ddiwrnod o ddathliadau.

Ddydd Gwener roedd dau funud o dawelwch wedi'i gynnal ar draws y wlad, a choelcerthi wedi'u cynnau, i nodi'r union amser y daeth yr Ail Ryfel Byd i ben.

Ar 8 Mai 1845 cafodd cannoedd o goelcerthi eu tanio i ddathlu diwedd y rhyfel.

Dydd Sul

  • Castell Caerdydd - picnic teuluol gyda thema 1940au ac arddangosfeydd milwrol (12:00 tan 16:00)
  • Cyffordd Llandudno - gwasanaeth arbennig yn Eglwys St Michael o 10:30
  • Blaenafon - parti ar thema'r 1940au gyda digwyddiadau i'r teulu (prynhawn)
  • Yr Wyddgrug - digwyddiad cymunedol ar thema'r 1940au ar Sgwâr Daniel Owen

Straeon perthnasol