Teyrnged i Jean Hywel Williams wedi gwrthdrawiad Llanelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Eifion Thomas arweinydd Côr Meibion Llanelli yn rhoi terynged i Jean Hywel Williams ar raglen y Post Cyntaf wrth gael ei holi gan Kate Crockett.

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i gyfeilydd ac athrawes cerdd fu farw mewn gwrthdrawiad yn Llanelli nos Sadwrn.

Fe wnaeth teulu Jean Hywel Williams gadarnhau ei bod hi wedi marw yn y ddamwain, ar ôl iddi hi a'i gŵr, John, fod mewn cyngerdd yn Eglwys Sant Elli.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod y ddamwain wedi digwydd ar Heol Vaughan nos Sadwrn.

Wrth roi teyrnged, dywedodd mab Mrs Williams, Jeremy: "Fel teulu, rydyn ni mewn sioc wedi'r drasiedi.

"Rydyn ni'n dal i geisio deall beth ddigwyddodd."

Syfrdanu

Roedd Mrs Williams yn amlwg iawn ym myd cerddoriaeth yn lleol fel cyfeilydd i nifer o gorau, a dywedodd Jeremy Williams bod ei fam yn "ysbrydoliaeth".

"Mae ei dylanwad o'n cwmpas ni i gyd yng Nghôr Merched Hywel, Côr Bechgyn Hywel a Chymdeithas Corau Llanelli.

"Hyd yn oed yn y cyfnod cynnar yma, wrth i'r newyddion am ei marwolaeth gael ei ryddhau, rydyn ni wedi ein syfrdanu gan y negeseuon o gydymdeimlad a'r teyrngedau sydd wedi cyrraedd y teulu."

Ychwanegodd Jeremy bod ei fam yn "gerddores fendigedig gyda chariad tuag at ddysgu".

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda nhw ar 101.