Parti arbennig i gasglu arian i ysgol yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sarah Hodgson
Disgrifiad o’r llun,
Y syniad gwreiddiol oedd cynnal parti arbennig i Aaron

Mae gwirfoddolwyr wedi cynnal parti pen-blwydd arbennig yn y Fflint dros y penwythnos i gasglu arian ar gyfer ysgol leol.

Fe wnaeth busnesau lleol a gwirfoddolwyr ddod ynghyd i gynnal y parti am ddim, er budd Ysgol Pen Coch yn y Fflint.

Daeth y syniad am y parti ar ôl i fam un bachgen, Aaron Jones sy'n dioddef o ADHD, ddweud nad oedd ei mab erioed wedi cael gwahoddiad i barti pen-blwydd.

Ond daeth i'r amlwg nad oedd nifer fawr o blant yn cael eu gwahodd i bartïon, ac felly dechreuodd y gwirfoddolwyr drefnu'r parti i holl blant yr ardal.

Ffynhonnell y llun, Sarah Hodgson
Disgrifiad o’r llun,
Gwirfoddolwyr oedd yn gyfrifol am drefnu'r parti ynghyd a busnesau lleol roddodd eu gwasanaethau am ddim

Dywedodd tad Aaron wrth y Daily Post: "Dwi'n falch i gael byw yn y Fflint lle mae pobl mor garedig.

"Mae'r ymateb wedi bod yn grêt ac wedi codi ymwybyddiaeth o ADHD. Mae'n bwysig bod pobl yn gwybod nad yw'n anabledd, mae'n fath o anhwylder.

"Dwi'n gobeithio bod heddiw wedi helpu i bobl ddeall hynny fwy."

Daeth tua 70 o bobl i'r parti, a dywedodd Rosalind Stuart o Ysgol Pen Coch nad oedd hi'n gallu credu faint o gefnogaeth ddaeth gan y gymuned.

"Mae gyda ni tua 90 o ddisgyblion gydag anghenion cymhleth fel anawsterau dysgu, anableddau corfforol ac awtistiaeth.

"Bydd unrhyw arian yn mynd tuag at offer fel teclynnau codi, offer sy'n gwella'r synhwyrau a mwy, ac yn helpu ein clwb gwyliau.

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i bawb a phob busnes sy'n cefnogi ein hysgol."