Cyn-farnwr Dewi Watcyn Powell wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Dewi Watkin Powell

Mae'r cyn-farnwr, Dewi Watcyn Powell wedi marw yn 93 mlwydd oed.

Yn ymgyrchydd dros hawliau i'r Gymraeg bu'n ffigwr amlwg ym myd y gyfraith ac ym mywyd cyhoeddus Cymry am ddegawdau.

Roedd ganddo wreiddiau yn y de a'r gogledd, bu'n byw yn Nanmor, Cricieth a Chaerdydd.

Fe gafodd ei anrhydeddu gan amryw o fudiadau am ei waith.

Roedd yn is-lywydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, ac fe dderbyniodd y wisg wen gan Orsedd y Beirdd.

Yn ôl y cyn-ddirprwy farnwr, a'r cyn-archdderwydd, Dr Robyn Léwis, roedd Dewi Watcyn Powell wedi defnyddio ei ddylanwad fel barnwr i Gymreigio'r gyfundrefn gyfreithiol, ac roedd yn gwneud hynny ar bob cyfle posib.

"Roedd yn fendigedig gwrando ar ei Gymraeg lafar, roedd ganddo lais peraidd, llais awdurdodol, llais oedd yn medru dadlau a dadansoddi gerbron llys.

"Mae pawb sydd wedi ymhel â'r Gymraeg yn y llysoedd â pharch mawr iddo, ac er ei fod wedi ymddeol ers blynyddoedd fe fydd yn golled mawr i Gymru ac fe fydd Cymru yn cofio am ei waith o.

Roedd yn briod i'r diweddar Alys, ac yn dad i'r academydd Nia Watcyn Powell.