Dyn wedi marw mewn tân

Cyhoeddwyd

Daeth cadarnhad gan y gwasanaethau brys bod dyn yn ei 50au wedi marw mewn tân yn Sgiwen ger Castell-nedd nos Fawrth.

Eisoes mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân ar Ffordd Dinefwr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 20:43, ac fe aeth dau griw o ddiffoddwyr o Gastell-nedd a Threforys i'r safle.

Llwyddodd pedwar diffoddwr i fynd i mewn i'r adeilad gyda chymorth offer anadlu arbennig, ac fe lwyddon nhw i ddiffodd y tân.

Roedd y dyn a ganfuwyd wedi marw yn y fan a'r lle.

Bu'n rhaid defnyddio offer arbennig hefyd i glirio mwg o'r fflat.

Mae'r ymchwiliad yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng yr heddlu a'r gwasanaeth tân.