Cyngor o blaid cais fferm solar yn Acrefair

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cais yn ymwneud â 19,500 o baneli solar ar safle 25 erw.

Mewn cyfarfod pwyllgor cynllunio nos Fawrth penderfynodd cynghorwyr Wrecsam gymeradwyo cais cynllunio ar gyfer Fferm Solar ger Acrefair.

Roedd y bleidlais yn unfrydol.

Dywedodd y cwmni tu ôl i'r cais, Lightsource Renewable Energy, y byddai digon o ynni ar gyfer hyd at 1,350 o gartrefi.

Roedd y cais yn ymwneud â 19,500 o baneli solar ar safle 25 erw.

Mae'r cwmni wedi dweud y byddai hyn yn arbed 2,310 o dunelli metrig o allyriadau carbon y flwyddyn.