Atgofion o'r Vetch

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gareth Blainey
disgrifiad o’r llunGareth Blainey yn hel atgofion ar safle'r Vetch

Roedd 'na filoedd yn heidio i'r Vetch bob yn ail Sadwrn am ddegawdau. Ym mis Mai 2005 daeth y traddodiad hwnnw i ben pan chwaraeodd Abertawe eu gêm olaf yno cyn symud i Stadiwm Liberty, eu cartref newydd sbon ddwy filltir i ffwrdd yn ardal y Morfa.

Un o'r rhai oedd yno'r noson honno oedd Gareth Blainey, sylwebydd pêl-droed BBC Cymru. Mae o wedi bod yn ôl i safle'r Vetch ar ran Cymru Fyw i hel atgofion am ddiwedd pennod arwyddocaol yn hanes yr Elyrch.

Noson i'w chofio

Wal wen sydd â darlun o alarch ddu arni a giât gyda'r arwyddion 'East Stand' a 'Wing Stand' uwch ei phen ydy rhai o'r ychydig rannau o'r Vetch sy'n dal i'w gweld heddiw.

Ddegawd yn ôl tyrrodd cefnogwyr clwb pêl-droed Abertawe yno ar gyfer y gêm olaf ar y maes y bu'r Elyrch yn chwarae arno ers i'r clwb gael ei ffurfio yn 1912.

Rownd derfynol Y Cwpan Cenedlaethol yn erbyn Wrecsam oedd y gêm nos Fercher 11 Mai 2005 ac roeddwn i yno i ddweud ffarwel yn sefyll ar deras Banc y Gogledd ynghanol miloedd o gefnogwyr y tîm cartref oedd mewn hwyliau gwych.

Bedwar diwrnod ynghynt roedd Abertawe wedi sicrhau dyrchafiad o'r Ail Adran gyda buddugoliaeth o 1-0 yn Bury ar ôl gôl gynnar gan Adrian Forbes, a'r Sadwrn cyn hynny - 30 Ebrill - roedd tîm Kenny Jackett wedi ennill eu gêm Gynghrair olaf ar Y Vetch.

1-0 oedd canlyniad y gêm honno hefyd yn erbyn Amwythig ac roeddwn i'n sylwebu ar BBC Radio Cymru wrth i Forbes sgorio yn erbyn golwr Manchester City a Lloegr erbyn hyn, Joe Hart gerbron torf o fwy nag 11,000.

Roedd 9,000 yno i wylio'r Elyrch yn wynebu Wrecsam. Roedden nhw newydd syrthio o'r Adran Gyntaf a gwnaethon nhw fygwth difetha'r parti ffarwel.

disgrifiad o’r llunCilcyn gwyrdd ynghanol y ddinas: Safle'r Vetch fel y mae heddiw

Mynd â'r Vetch gyda nhw!

Rhoddodd Juan Ugarte yr ymwelwyr ar y blaen gyda hanner awr ar ôl ond daeth Abertawe yn ôl i ennill 2-1 gyda goliau gan Shaun Pejic i'w rwyd ei hun ac Andy Robinson.

Wna i fyth anghofio'r golygfeydd ar ôl y chwiban olaf wrth i filoedd o bobl ruthro o Fanc y Gogledd: rhai i'r cae i rwygo talpiau o laswellt oddi ar y maes chwarae ac eraill ar draws y cae i'r eisteddle i dynnu seddi oddi yno.

Roedden nhw'n benderfynol o beidio â gadael yn waglaw a llwyddodd ffrind i'm mab gael gafael ar sedd.

ffynhonnell y llun, Gareth Blainey
disgrifiad o’r llunDim ond atgofion o gemau'r gorffennol sydd ar ôl ar safle'r Vetch erbyn heddiw

'Ysgol rydlyd'

Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol welais i wrth yrru'r car tuag adref y noson honno oedd dau lanc yn cael trafferth mawr yn ceisio cario un o'r hysbysfyrddau oedd wedi bod ar ymyl y maes: roedd o'n hir ac roedd hi'n amlwg ei fod o'n drwm hefyd oherwydd y problemau roedden nhw'n ei gael i'w symud.

Wrth sôn am brofiadau rhyfedd, roedd hi'n deimlad od imi adael Y Vetch gan wybod na fuaswn i fyth eto yn dringo'r ysgol rydlyd i'r platfform uwchben Banc y Gogledd i sylwebu nac yn teimlo'r platfform yn ysgwyd oherwydd yr holl sŵn a'r symudiadau wrth i gefnogwyr oddi tano ddathlu gôl neu fuddugoliaeth.

I'r stadiwm newydd sbon dienw ar y pryd yn ardal y Morfa y buaswn i'n teithio ymhen ychydig fisoedd.

Ac ar 11 Mai 2005 tasech chi wedi awgrymu y buasai Abertawe yn wynebu Arsenal union ddeng mlynedd yn ddiweddarach ym mhedwerydd tymor Yr Elyrch yn Yr Uwch Gynghrair yn olynol, buaswn i wedi dweud wrthych chi i roi'r gorau i siarad yn wirion…