Awyr dywyll yn Sir Benfro?

  • Cyhoeddwyd
Noson serenog ym Mannau BrycheiniogFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bannau Brycheiniog eisoes wedi cael statws Awyr Dywyll

Mae aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cytuno i gyflwyno 10 safle posib ar gyfer eu hystyried yn 'Safleoedd Awyr Dywyll'.

Fe gafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y statws ddwy flynedd yn ôl.

Mae safleoedd o'r fath yn ardaloedd bychan, hawdd cyrraedd atyn nhw, ar gyfer arsyllu. Mae'n angenrheidiol bod yr awyr yn y nos o ansawdd da, gydag ychydig iawn o lygredd golau.

Mae'r statws yn gydnabyddiaeth ryngwladol fod yr ardal yn lle delfrydol i syllu ar y sêr heb i olau artiffisial darfu ar hynny.

Dim ond un Safle Awyr Dywyll arall sydd 'na yn y parc ar hyn o bryd, yn Ne Aber Llydan.

Gobaith y parc yw denu ffotograffwyr a phobl sy'n ymddiddori yn y sêr.

Bydd y 10 safle nawr yn cael eu hystyried gan Bartneriaeth Darganfod Awyr Dywyll y DU.