Etholiad 2015: Diwrnod olaf o ymgyrchu

  • Cyhoeddwyd
Etholiad
Disgrifiad o’r llun,
David Cameron yn ymgyrchu ar fferm yn Nhalgarth, Powys, fore dydd Mercher

Mae gwleidyddion yn cychwyn ar ddiwrnod olaf yr ymgyrchu cyn i etholwyr fwrw eu pleidlais ddydd Iau.

Bydd David Cameron yn ymweld â Chymru am y trydydd tro, a hynny fel rhan o daith 36 awr o amgylch Prydain, tra bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn arwain ymgyrchu'r Blaid Lafur ym Mro Morgannwg.

Bydd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn ymweld â Chaerfyrddin, ble ennill ei phlaid eu sedd gyntaf 50 mlynedd yn ôl.

Bydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, yn teithio ar hyd ac ar led canolbarth Cymru.

Daw ymweliad Mr Cameron â Chymru bron i dair wythnos wedi iddo lansio maniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig yn Llanfair ym Muallt, Powys.

'Rhagor i'w wneud'

Wrth annog etholwyr i bleidleisio i'r Ceidwadwyr, dywedodd Mr Cameron mai dim ond llywodraeth Geidwadol fyddai'n sicrhau bod y DU yn parhau i ddatblygu, a rhybuddiodd eto am yr "anhrefn" fyddai'n cael ei achosi gan lywodraeth Llafur wedi'i chefnogi gan yr SNP.

"Ydy'n gwlad ni'n gryfach nag yr oedd hi bum mlynedd yn ôl? Ydy," meddai wrth y BBC. "Oes 'na ragor y gellir ei wneud? Oes. Ond byddwn ni'n dweud wrth bobl i aros gyda'r tîm sy'n sicrhau bod y newid yn digwydd."

'Llais Cymru'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Leanne Wood wedi dweud gall Cymru 'dderbyn sylw haeddiannol' gyda thîm cryf o ASau Plaid Cymru

Gydag arolygon barn yn awgrymu na fydd yr un blaid yn ennill mwyafrif yn San Steffan, bydd Leanne Wood yn dweud bod "gafael haearnaidd yr hen bleidiau" wedi dod i ben.

Mae disgwyl iddi ddweud: "Rydw i am weld y tîm cryfaf bosib o ASau Plaid Cymru, er mwyn i mi gael y llais cryfaf posib pan fyddai'n teithio i Lundain ddydd Gwener er mwyn sicrhau bod llais Cymru'n cael ei glywed yn gwbl eglur.

"Mae'r hen ffordd yn dirwyn i ben, felly mae'n rhaid sicrhau bod Cymru'n rhan o'r newid sydd ar ei ffordd."

'Undod a sefydlogrwydd'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Kirsty Williams bod rhaid i etholwyr benderfynu pwy maen nhw am weld yn dylanwadu ar y llywodraeth

Mae Kirsty Williams wedi galw ar bobl i bleidleisio dros "undod a sefydlogrwydd", wrth ystyried dylanwad y Democratiaid Rhyddfrydol mewn senedd grog.

Dywedodd: "Wrth siarad â phobl, mae hi'n amlwg eu bod yn poeni am ddylanwad yr SNP dros y Blaid Lafur - byddai hynny'n arwain ar fwy o fenthyg arian a fwy o ddyled.

"Mae pobl eraill yn poeni am ddylanwad UKIP dros y Ceidwadwyr, ac y byddai'r dylanwad hwnnw yn arwain at dorri gwasanaethau cyhoeddus. Mae ein neges i'r bobl hynny yn gwbl glir: yr un blaid fydd yn sicrhau sefydlogrwydd yw'r Democratiaid Rhyddfrydol."

£350 miliwn

Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones yn gobeithio bydd y Blaid Lafur yn cipio Bro Morgannwg gan y Ceidwadwyr

Daw ymweliad Carwyn Jones â Bro Morgannwg wythnos wedi i arweinydd y Blaid Lafur, Ed Miliband ymweld â'r Barri, gan addo £350m yn ychwanegol i Gymru o drethi newydd, o fewn y flwyddyn gyntaf, petai ei blaid mewn grym.

Dywedodd Mr Miliband y byddai'r darlun hir dymor yn dibynnu ar ganlyniad adolygiad gwariant fyddai'n cael ei gynnal wedi i Lafur ddod i rym, ac mai agwedd gyffredinol y blaid oedd sicrhau trethi teg, torri'r diffyg ariannol a mantoli'r cyfrifon.