Cais cynllunio i adeiladu 400 o dai ar safle BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Datblygiad BBC CymruFfynhonnell y llun, Taylor Wimpey
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle wedi bod yn gartref i BBC Cymru ers 1966

Mae cais cynllunio i adeiladu 400 o gartrefi ar safle presenol BBC Cymru yng Nghaerdydd wedi ei wneud i gyngor y ddinas.

Mae adeiladwyr tai Taylor Wimpey eisiau troi'r safle yn Llandaf i dai sydd wedi eu hysbrydoli gan ddyluniad sgwariau Georgaidd Llundain.

Os caiff ganiatâd, byddai datblygiad Parc Llandaf yn cynnwys pob math o gartrefi o fflatiau un llofft i dai pum llofft.

Mae disgwyl i BBC Cymru symud i bencadlys newydd yng nghanol dinas Caerdydd yn 2018.

Mae'r cais yn cynnwys cynllun i adeiladu 20% o dai fforddiadwy ar y tir ar Ffordd Llantrisant.

Cafodd cynlluniau am lwybrau beicio a cherdded eu newid yn dilyn ymgynghoriad gyda'r cyhoedd.

Ffynhonnell y llun, Rightacres Property
Disgrifiad o’r llun,
Mae BBC Cymru yn symud i ganol Caerdydd yn 2018