Pentref yn dathlu ailagor 'ysgol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Penderfynodd Cyngor Caerfyrddin gau'r ysgol yn 2003

Mae pentref gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn cynnal gŵyl arbennig er mwyn dathlu ailagor adeilad yr ysgol leol.

Cafodd Ysgol Llanfihangel-ar-Arth yn Nyffryn Teifi ei chau yn 2003.

Ond ar y pryd mynnodd y pentrefwyr fod perchnogaeth yr adeilad yn aros gyda'r gymuned leol.

Nawr bydd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio fel canolbwynt i weithgareddau lleol.

Fel rhan o'r dathliadau bydd Bryn Fôn a'r Band a'r gantores Gwyneth Glyn yn ymuno â pharti lleol "Y Perleisiau" mewn gŵyl ddydd Llun i ailagor yr ysgol.

Cymuned

Dywedodd Meinir Ffransis, Ysgrifennydd Pwyllgor Neuadd yr Ysgol, eu bod hefyd yn awyddus i glywed gan bobl leol am syniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio'r adeilad.

"Ers cau'r ysgol yn 2003, mae'r pentrefwyr wedi mynnu cadw'r adnodd pwysig hwn i'r gymuned, ac wedi parhau i'w ddefnyddio'n ganolfan addysg a chymunedol.

"Buon ni'n ffodus i gael help yr Eglwys yng Nghymru ac o dderbyn grant sylweddol i adnewyddu'r adeilad, a nawr mae cyfle i bawb ei weld ar ei newydd wedd.

"Gwahoddwn syniadau pawb, ac yn enwedig pobl ifanc y fro, gan fod perygl fel arall i gymuned heb ysgol ddirywio.

"Mae'n addas iawn ein bod yn cychwyn gyda sesiwn i blant gan fod hon yn dal yn ysgol i ni ac i'r gymuned gyfan."

Disgrifiad o’r llun, Bydd Bryn Fôn yn cymryd rhan mewn cyngerdd i ddathlu ailagor yr ysgol