Tri yn dychwelyd o Nepal

  • Cyhoeddwyd
Darren Russell, Daniel Hughes and Jason Russell
Disgrifiad o’r llun,
Reodd Darren Russell, Daniel Hughes a Jason Russell wedi bod yn sownd am bedwar diwrnod

Mae tri dyn o ardal Wrecsam oedd yn dyst i ddaeargryn Nepal wedi dychwelyd adref, yn ôl chwaer un o'r dynion.

Roedd y brodyr Jason Russell, 28, a Darren, 26 a'u ffrind Daniel Hughes, 36, wedi bod ar wyliau cerdded mewn ardal anghysbell pan darodd y daeargryn.

Dywedodd chwaer Mr Hughes, Joanne, fod y tri wedi cyrraedd maes awyr Manceinion nos Sadwrn, a'u bod wedi blino'n lan.

Cafodd y dynion eu hachub gan hofrennydd dydd Iau. Roedd ymdrechion blaenorol i ddod o hyd i'r tri wedi methu.

Aed â nhw i wersyll milwrol yn Kathmandu, tra bod cwmni gwyliau yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref.

Cafodd dros 7,000 eu lladd yn y daeargryn, ac yn ôl awdurdodau Nepal does dim disgwyl i ddod o hyd i fwy o bobl wnaeth oroesi.

Dywed y Groes Goch eu bod dal yn ymchwilio i ffawd 1,000 o drigolion yr Undeb Ewropeaidd sydd ar goll yn Nepal.

O'r rhain mae 28 o'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.