Caethwasiaeth: Cyhuddo pedwar

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi cyhuddo pedwar dyn mewn cysylltiad ag ymchwiliad i honiadau o gaethwasiaeth.

Fe gafodd y pedwar o ardal Tredelerch yng Nghaerdydd eu harestio fis Mehefin y llynedd.

Mae dyn 58 oed yn wynebu dau gyhuddiad o herwgipio a phedwar cyhuddiad o ymosod, mae dyn 38 oed a dyn 33 oed yn wynebu cyhuddiad o herwgipio ac mae dyn 35 oed yn wynebu cyhuddiad o ymosod.

Mae'r dynion wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, ac mae disgwyl iddyn nhw fynd o flaen ynadon yng Nghasnewydd cyn diwedd y mis.