Dadl deledu olaf yr arweinwyr yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunITV Wales
disgrifiad o’r llunO'r chwith (top): Stephen Crabb, Leanne Wood, Owen Smith; (gwaelod) Kirsty Williams, Nathan Gill a Pippa Bartolotti

Mae arweinwyr gwleidyddol yng Nghymru yn herio ei gilydd yn y ddadl deledu olaf cyn i bobl fwrw eu pleidlais.

Stephen Crabb, Ceidwadwyr, Owen Smith, Llafur, Kirsty Williams, Democratiaid Rhyddfrydol, Leanne Wood, Plaid Cymru, Nathan Gill, UKIP a Pippa Bartolotti o'r Blaid Werdd sy'n wynebu cwestiynau am brif bynciau'r ymgyrch.

Fe fydd rhaglen The Wales Report Election Leaders' Debate y BBC yn cael ei darlledu'n fyw o Theatr y Sherman, Caerdydd, am 20:30 a'r llif byw ar Cymru Fyw.

Chwe diwrnod cyn y bleidlais ymunodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ag Ed Miliband mewn rali yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

Agos iawn

Mae'r arolygon barn yn awgrymu ei bod hi'n agos iawn rhwng y Ceidwadwyr a Llafur.

Dywedodd Mr Miliband na fyddai'n taro bargen â Phlaid Cymru os oedd Senedd grog.

"Does dim diddordeb gen i mewn dêl neu glymblaid," meddai, "dim ond mewn bod yn Brif Weinidog Llafur."

"Rydyn ni'n gwybod am y pynciau pwysicaf," meddai Mr Jones, "- yr economi, lles, y Gwasanaeth Iechyd ac Ewrop.

"Bydd pobl sydd wedi cefnogi Plaid, y Democratiaid a'r Gwyrddion yn y gorffennol yn ffafrio llywodraeth Lafur dros un Geidwadol.

"Ond, â'r etholiad mor agos, does dim ond un ffordd i wneud yn siŵr na fydd y Torïaid yn sleifio i mewn - rhaid cefnogi Llafur y tro hwn.

'Moment fawr'

"Hon yw moment fawr Cymru, gyda'n harian, ein haelodaeth yn yr UE a'n economi ni yn ganolbwynt."

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr, cyfeiriodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, at addewid y blaid i gael gwared ar gytundebau dim oriau a chodi isafswm cyflog i'r "cyflog byw" - £7.85 yr awr ar hyn o bryd - erbyn 2020.

Mae hi wedi dweud y gallai daro bargen â Llafur hyd yn oed heb yr SNP.

Dywedodd fod Mr Miliband yn anghyfrifol wrth wfftio taro bargen â'r SNP.