Pwy fydd brenhinoedd Ewrop?

  • Cyhoeddwyd
Fydd Toulon yn dal eu gafael ar Gwpan EwropFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Toulon yn dal eu gafael ar Gwpan Ewrop

Unwaith eto eleni fydd Cymru ddim yn cael ei chynrychioli, ond fel yr eglura Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru mae 'na ychydig o ysbryd Cymreig wedi bod yn rowndiau terfynol Cystadlaethau Ewrop dros y blynyddoedd.

Dathlu

Mae rygbi Ewropeaidd yn dathlu'r ugain y penwythnos hwn ac unwaith eto fe fethodd timau Cymru ennill eu ffordd mas o'r grŵp heb son am gyrraedd unman agos at ffeinal y brif gystadleuaeth yn Twickenham.

Trueni na fydd y Dreigiau yn brwydro am y Cwpan Her yn y Stoop nos Wener. Ar ôl sawl perfformiad gwych fe brofodd Caeredin yn llawer rhy gryf ac roedd diffyg profiad a diffyg arweiniad y Dreigiau'n boenus o amlwg.

Ond fe fydd y profiad wedi bod o fudd mawr i dîm ifanc Lyn a Kingsley. Caerloyw, gyda James Hook a Richard Hibbard yn eu rhengoedd, fydd gwrthwynebwyr yr Albanwyr a nhw yw'r ffefrynnau i fynd â'r tlws nôl i Kingsholm am yr eildro.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Jonathan Davies, a gweddill tîm Clermont, fydd yn ceisio cipio'r gwpan o ddwylo Toulon

Cysylltiadau Cymreig

Mae 'na gysylltiadau Cymreig gyda'r ffeinal fawr hefyd ac wrth i ni bendroni am dynged y cwpanau mae cyfle i chi ymestyn eich ymennydd gydag ambell gwestiwn cwis isod - a gwnewch eich gorau i osgoi'r demtasiwn i edrych ar yr atebion ar y diwedd!

Fe fydd ychydig hanes yn cael ei greu doed a ddel bnawn Sadwrn.

Naill ai bydd Clermont yn ennill y tlws am y tro cynta' erioed - sy'n rhyfeddol o ystyried cryfder eu carfan nhw, neu Toulon fydd y tîm cynta' erioed i ennill y cwpan deirgwaith o'r bron - sydd efallai ddim mor rhyfeddol o ystyried yr arian anghredadwy maen nhw wedi ei wario i gasglu carfan o sêr rhyngwladol at ei gilydd.

Mae bron yn amhosib dewis rhwng y ddau - mae'r pen yn dweud Toulon ond y galon yn ffafrio Clermont. Ynghanol hyn - naill ai Jonathan Davies neu Leigh Halfpenny fydd y degfed Cymro i godi Cwpan Ewrop.

Cwestiwn 1 - Pwy yw'r 9 Cymro sydd wedi ennill Cwpan Ewrop?

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Toulon yn gobeithio bydd Leigh Halfpenny yn efelychu llwyddiant Jonny Wilkinson ddydd Sadwrn

Fel dywedodd Jonathan Davies y prif reswm am adael y Scarlets oedd y cyfle i chwarae mewn ffeinals mawr ac ennill tlysau. Os mai Toulon fydd yn fuddugol bydd Leigh Halfpenny'n ychwanegu at ei fedal am ennill Cwpan Her Amlin bum mlynedd nôl - dim ond y trydydd Cymro i ennill y ddwy gystadleuaeth - ond...

Cwestiwn 2 - Pwy yw'r unig Gymro i chwarae mewn tair ffeinal Ewropeaidd?

Yn anffodus bydd un o'r ddau'n gorfod bod ar y tîm sy'n colli a bydd e mewn cwmni dethol.

Cwestiwn 3 - Ar wahân i dîm cyfan Caerdydd gollodd y ffeinal gynta' yn erbyn Toulouse, pwy yw'r unig Gymro i golli yn rownd derfynol Cwpan Ewrop?

Ac wrth gwrs mae 'na un cysylltiad Cymreig arall â'r ffeinal a darn bach arall o hanes. Yn rhannol am fod timau Cymru'n gwneud mor wael, ond yn bennaf am mai fe yw dyfarnwr gorau'r byd, Nigel Owens fydd y cynta' i ddyfarnu pedair ffeinal, ar ôl bod wrth y llyw yn 2008, 2009 a 2012.

Cwestiwn 4 - Pwy yw'r ddau arall sydd wedi dyfarnu deirgwaith?

Cwestiwn 5 - Cymro yw'r unig un sydd wedi dyfarnu tair ffeinal yn y Cwpan Her. Pwy?

Os nad yw eich pen chi'n troi mwynhewch rygbi'r penwythnos - rwy'n siŵr y byddan nhw'n ddwy gêm gofiadwy - a gobeithio y gall Cymru ail-sgrifennu'r llyfrau hanes y tymor nesa'!

Ffynhonnell y llun, .

Atebion:

1. Tony Rees (Brive 1997), Ieuan Evans, Nathan Thomas, Richard Webster (Caerfaddon 1998), Allan Bateman, Andy Newman (Northampton 2000), Rob Howley (Wasps 2004), Gareth Thoma (Toulouse 2005), Gethin Jenkins (Toulon 2013)

2. Gethin Jenkins (Ponty 2002, Gleision 2010, Toulon 2013)

3. Lee Byrne (Clermont 2013)

4. Chris White (2003,2005,2006) ac Alain Rolland (2004,2013,2014)

5. Nigel Whitehouse (2001,2004,2006)