Carcharu prifathrawes am geisio dwyn o'i hysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae prifathrawes, wnaeth geisio dwyn £30,000 o'i hysgol yn y Rhondda, wedi cael ei charcharu am flwyddyn.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful fod Sian Harkin, 54 oed o Bontypridd, wedi defnyddio sieciau Ysgol Fabanod Llwyncelyn a honni bod yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer lloches yn yr ysgol.

Plediodd yn euog i gyhuddiadau o dwyll, dwyn a ffugio.

Fe roddwyd sieciau i'r adeiladwr Lee Slocombe gafodd ei garcharu am 43 mis am dwyllo.

Ffugio

Aeth hi ag un siec i'w chyfnewid am arian parod ar ôl ffugio llofnod dirprwy brifathrawes yr ysgol.

Dywedodd y Barnwr Richard Twomlow: "Roeddech chi dan ei ddylanwad {Slocombe} ac yn barod i wneud pethau na ddylech chi er mwyn ei helpu.

"Efallai bod Lee Slocombe yn dwyllwr ac yn hawdd ei gredu ond roedd yn gwneud gwaith yn eich cartref. Mae'n rhaid eich bod yn gwybod mai'r peth diwethaf yr oedd gennych yr hawl i'w wneud oedd defnyddio arian yr ysgol i'w helpu."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Fabanod Llwyncelyn

Ar ôl yr achos dywedodd gŵr y diffynnydd, Anthony, rheolwr banc, fod ei "fyd wedi cael ei droi wyneb i waered oherwydd y digwyddiad.

"Roedd yr hyn wnaeth Sian yn anghywir ....

"Ond yr wyf am bwysleisio fod pob ceiniog o'r arian a wariwyd ar ein tŷ ni o fy mhoced i ac nid o gronfeydd yr ysgol."