Ymosodiad Bedwas: Rhyddhau merch ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae merch 15 oed gafodd ei harestio yn dilyn ymosodiad honedig gyda chyllell mewn ysgol yng Nghaerffili, bellach wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafodd yr heddlu eu galw i Ysgol Uwchradd Bedwas am 11:05 ddydd Mercher.

Cafodd merch arall, sydd hefyd yn 15 oed, ei chludo i'r ysbyty gydag anaf i'w boch.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerffili bod gweithwyr yn yr ysgol a swyddogion yr heddlu wedi ymdrin â'r digwyddiad yn "gyflym".

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod yn parhau i gydweithio'n agos gyda'r ysgol.