Tanau: Arestio mwy mewn 10 diwrnod nag mewn blynyddoedd

  • Cyhoeddwyd
Tân gwair

Mae mwy o bobl wedi eu harestio mewn cysylltiad â thanau gwair yn y 10 diwrnod diwethaf nag "mewn tair i bedair blynedd", yn ôl un swyddog tân.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Andrew Thomas, o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, bod y bobl wedi cael eu harestio yn dilyn 900 o danau ym mis Mawrth ac Ebrill.

Clywodd cyfarfod arbennig ddydd Mercher y byddai mwy o archwiliadau cymunedol, a defnyddio mwy ar gamerâu cylch cyfyng, er mwyn ceisio atal rhagor o bobl rhag cynnau tanau.

Mae'r gwasanaeth tân wedi cadarnhau bod 22 o bobl wedi eu harestio yn y bythefnos ddiwethaf.

Mae Taclo'r Taclau yn cynnig £5,000 am wybodaeth ynglŷn â phobl sy'n cynnau tanau.