Achub person o dân yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Tân Caerdydd

Cafodd person ei achub o do tŷ oedd ar dân yng Nghaerdydd.

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i'r tŷ yn Ffordd Theobald, Treganna am tua 22:45 ddydd Mercher.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod pedwar o bobl wedi derbyn triniaeth gan barafeddygon.

Credir bod y tân wedi'i achosi'n ddamweiniol.