Trywanu: Merch yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Ysgol uwchradd BedwasFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y digwyddiad yn Ysgol Uwchradd Bedwas ger Caerffili

Mae merch 15 oed yn yr ysbyty ar ôl iddi gael ei thrywanu yn Ysgol Uwchradd Bedwas ger Caerffili.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Mae merch 15 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o ymosod.

"Rydyn ni wedi dod o hyd i gyllell ac yn cydweithio gydag Ysgol Uwchradd Bedwas ... y gred yw bod y digwyddiad yn ynysig.

"Mae'r ferch arall wedi ei hanafu ond dyw ei bywyd hi ddim mewn perygl."

Cyrhaeddodd yr heddlu'r ysgol am 11:05.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "... roedd digwyddiad ynysig yn yr ysgol yn gynt heddiw ac ymatebodd y staff a'r heddlu'n gyflym.

"Mae cefnogaeth ar gael i ddisgyblion a staff ac fe garen ni roi sicrwydd i rieni bod camau priodol wedi eu cymryd oherwydd y sefyllfa.

"Rydyn ni'n cydweithio gyda'r heddlu."