Carchar: Dyn o Fangor wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dyn 25 oed o Fangor wedi marw mewn carchar yn Lerpwl.

Mae Heddlu Glannau Mersi wedi cadarnhau bod ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ôl i garcharor gael ei ganfod yn farw yn ei gell yng Ngharchar Lerpwl brynhawn Mercher.

Bnawn Iau, fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder mai Ashley Gill o Fangor yw'r dyn fu farw.

Cafodd swyddogion yr heddlu eu galw i'r carchar am 6pm gan y gwasanaeth ambiwlans wedi iddyn nhw ddarganfod dyn 25 oed yn anymwybodol yn ei gell.

Erbyn i'r heddlu gyrraedd, roedd o wedi marw.

Mae ditectifs yn trin marwolaeth Mr Gill fel un anesboniadwy ar hyn o bryd a bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal i geisio sefydlu achos y farwolaeth.

Mae swyddogion wedi rhoi gwybod i'r Crwner yn Lerpwl ac mae ymholiadau yn parhau.