Rheolau llymach ar gyfer magu cŵn

Cyhoeddwyd

Mae rheolau llymach ar gyfer magu cŵn wedi dod i rym mewn ymgais i roi diwedd ar arferion bridio anghyfrifol yng Nghymru.

Bydd y rheolau'n effeithio ar bobl sy'n cadw tri neu fwy o geist ar gyfer bridio.

Mae'r rheolau yn cynnwys sicrhau bod o leiaf un aelod o staff am bob 20 o gŵn a hefyd gofyn i bobl sy'n bridio cŵn i adael iddyn nhw gymdeithasu gyda chŵn bach eraill er mwyn annog ymddygiad da.

Mae'r rheolau newydd yn anelu at wella safonau bridio.