Cymdeithasau ardal Y Bala dan yr un to

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Henblas

Fe fydd digwyddiad arbennig yn Y Bala ddydd Iau yn dod ag ystod eang o fudiadau, cymdeithasau a gwasanaethau ardal Penllyn at ei gilydd dan yr un to am y tro cyntaf.

Bwriad cynllun Penllyn Fywiog ydi dangos i bobl yr ardal yr hyn sydd ar gael os ydyn nhw eisiau gwirfoddoli, ymuno â chymdeithas neu glwb, derbyn cymorth neu gyngor a rhoi'r cyfle i'r grwpiau gyfarfod â'i gilydd a rhannu profiadau.

Fe fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Henblas, canolfan newydd a agorwyd yn Y Bala ar gyfer pobl Penllyn fis Medi diwethaf.

Ymysg y mudiadau fydd yn bresennol ar y diwrnod fydd Cyngor ar Bopeth, Age Cymru, nyrsys Macmillan, Cymdeithas Chwaraeon Penllyn, y ganolfan hamdden leol, Ffermwyr Ifanc, Cymdeithas Arddwriaeth Bala a Phenllyn a nifer fawr o glybiau a chymdeithasau lleol eraill.

Dywedodd un o drefnwyr y digwyddiad, Mari Williams, fod Penllyn yn "ferw o gymdeithasau, ond efallai nad ydi pobl yn llawn sylweddoli'r hyn sydd ar gael yma a'r ystod o bethau y gallan nhw fod yn rhan ohono.

"Mae gwasanaethau fel Macmillan ac Age Cymru yn rhedeg cynlluniau yma ac mae'n gyfle iddyn nhw a mudiadau ac elusennau tebyg ddangos sut y gallan nhw gefnogi unigolion yr ardal sydd efallai angen cymorth neu gefnogaeth."