Glo brig: Cyngor o blaid cais cynllunio

  • Cyhoeddwyd
East Pit
Disgrifiad o’r llun,
Mae cymeradwyo'n golygu y bydd glo'n parhau i gael ei gloddio am dair blynedd arall

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo cais cynllunio i estyn oes safle glo brig East Pit yn Nyffryn Aman.

Y bleidlais oedd 8-2 ond mae mwy na 130 o amodau, gan gynnwys rhai'n ymwneud ag amserau cloddio a lleihau effeithiau llwch a sŵn.

Mae'r cynllun yn cynnwys gwesty 120 gwely, 78 o fythynnod gwyliau, llyn, maes gwersylla, canolfan ymwelwyr, canolfan ddeifio a siop.

Ond fe allai gweinidogion newid y penderfyniad.

Eisoes mae Celtic Energy wedi dweud y byddai 70 o staff y lofa'n colli eu gwaith petai'r cynllun yn cael ei alw i mewn.

Angen amser

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod angen amser cyn ystyried ai gweinidogion ddylai wneud y penderfyniad.

Mae cymeradwyo'n golygu y bydd glo'n cael ei gloddio am dair blynedd arall.

Roedd dwsinau o weithwyr tu allan i gyfarfod y pwyllgor ddydd Mawrth, yn galw am gadw eu swyddi'n saff.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Celtic Energy, gallai 70 o staff golli gwaith os bydd y cais yn cael ei alw i mewn

Fe ddywedodd Will Watson, Prif weithredwr Celtic Energy, ei fod wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a'r cyngor i rybuddio y gallai oedi fygwth swyddi.

"Os na fydd gweinidogion yn gwneud penderfyniad o fewn ychydig wythnosau," meddai, "fe allai 70 o swyddi ddiflannu."

Mae'r cais gan The Lakes at Rhosamman yn ymwneud â darn 585 hectar o dir ger Gwaun Cae Gurwen.

Dywedodd ymgyrchwyr yn erbyn y cynllun eu bod yn poeni am effeithiau mwyngloddio ar gartrefi a bod angen adfer y safle i'w gyflwr gwreiddiol.

Amhriodol

Roedd codi atyniad ar gyrion parc cenedlaethol yn amhriodol, medden nhw.

Mae cefnogwyr y cais wedi dweud y bydd cloddio glo'n achub 120 o swyddi ar y safle, swyddi contractwyr a bron 100 o gwmnïau sy'n cyflenwi nwyddau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai penderfyniad "maes o law" a fyddai'r cais yn cael ei gyfeirio i weinidogion.