Coelcerth gardd yn achosi tân Porth Tywyn

  • Cyhoeddwyd
Porth TywynFfynhonnell y llun, Scarletmarc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tân wedi lledaenu dros saith hectar o dir nos Lun

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi rhybuddio am beryglon cynnau coelcerthi mewn gerddi wedi i dân fynd allan o reolaeth ym Mhorth Tywyn nos Lun.

Bu'n rhaid i 26 o ddiffoddwyr tân frwydro i reoli'r fflamau, a achosodd ddifrod i 7 hectar o dir eithin gerllaw.

Cafodd criwiau o Gorseinon, Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman eu galw i'r tân y tu ôl i Ffordd Gwscwm tua 18:15 a bu'n rhaid defnyddio offer arbenigol i ddiffodd y fflamau.

Cafodd trigolion eu symud o gartrefi gerllaw rhag ofn y bydden nhw mewn perygl.

Fe adawodd ymladdwyr y safle am 20:20, gan ddychwelyd fore Mawrth i sicrhau nad oedd y tân wedi ailgynnau.

Derbyniodd yr awdurdodau brys dros 70 o alwadau ynglŷn â'r digwyddiad ac roedd modd gweld y tân ar draws ardal eang ac yn agos at ffordd fawr.

Daeth i'r amlwg yn ddiweddarach mai coelcerth mewn gardd oedd wedi mynd allan o reolaeth.

Ffynhonnell y llun, Scarletmarc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tân yn agos at gartrefi a ffordd fawr

Cyngor

Meddai'r Rheolwr Atal Llosgi Bwriadol, Steve Richards: "Mae angen i bobl fod yn ymwybodol bod y tanau hyn yn anrhagweladwy. Fe ddylai tanau mewn gerddi, er enghraifft, fod yn fychan, wedi'u goruchwylio'n briodol, ac o leia' bum metr oddi wrth unrhyw eiddo.

"Dylai bod offer diffodd tân ar gael yn y fan a'r lle, fel pibell ddwr neu fwcedi. Yn ystod cyfnodau o dywydd sych, fel 'da ni wedi'i gael yn ddiweddar, y cyngor yw peidio cynnau tanau o gwbl.

"Dim ond rhwng gwawr a machlud y dylai tanau wedi'u rheoli gael eu cynnau, a gall llosgi cyson o'r fath arwain at erlyniad, gan fod mwg yn cael ei ystyried fel niwsans.

"Mae 'na ffyrdd sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd ar gyfer cael gwared ar wastraff gardd neu sbwriel, ond os oes yn rhaid i chi gynnau tân dan reolaeth, yna dylid cysyllti gyda'r Gwasanaeth Tân cyn cynnau'r tân ac ar ôl ei ddiffodd. Ffoniwch 0370 60 60 699 i sicrhau nad oes injan dân yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad."