Pryder am gynlluniau i ailddatblygu canol Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygwyr yn dweud bod pryderon wedi cael eu hateb

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerdydd wedi ysgrifennu at y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant yn ei annog i ymyrryd mewn cais cynllunio i ailddatblygu Sgwâr Canolog Caerdydd, fyddai'n cynnwys pencadlys newydd BBC Cymru.

Fe fydd cyfarfod arbennig o bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd yn cael ei gynnal ddydd Mercher i ystyried cais gan y datblygwyr Rightacres Property.

Mae BBC Cymru yn bwriadu cymryd tenantiaeth adeilad newydd 'canolfan y cyfryngau' sy'n rhan o'r cynlluniau ar gyfer datblygiad Sgwâr Canolog y ddinas.

Mae'r datblygwyr hefyd yn gwneud cais i ddymchwel adeilad Tŷ Marland, adeiladu meysydd parcio tanddaearol a thirlunio'r sgwâr.

Ond mae llythyr Cymdeithas Ddinesig Caerdydd i Mr Sargeant yn dweud nad yw'r cais yn delio â'r angen o gael canolbwynt trafnidiaeth, gan gynnwys gorsaf bysiau, yn agos at orsaf drenau Caerdydd Canolog.

Buddiant breintiedig

Mae'r gymdeithas hefyd yn awgrymu nad yw'r cyngor yn ddiduedd, gan mai nhw yw'r yw'r tirfeddiannwr presennol.

Mae'n awgrymu y bydd y datblygiad yn "dinistrio gorsaf fysiau Caerdydd Canolog gyda dim un newydd yn cael ei ddarparu am o leiaf dwy flynedd a hanner".

Mae'r gymdeithas hefyd yn honni y byddai'r orsaf fysiau newydd yn "rhy fach".

Dywedodd prif weithredwr Rightacres Property Paul McCarthy, er nad yw'r cynllun presennol yn cynnwys cynllun trafnidiaeth, bydd manylion cynllun trafnidiaeth yn cael ei ddatgelu yn y dyfodol agos.

"Dyw'r cais presennol ddim yn un am gyfnewidfa trafnidiaeth," meddai.

"Rydyn ni'n cydnabod bod canolbwynt trafnidiaeth yn rhan allweddol o adfywiad Sgwâr Canolog.

"Mae ein cais yn dangos y gallai canolbwynt trafnidiaeth blaenllaw gael ei greu yn Sgwâr Canolog ac fe fyddwn ni yn datgelu manylion am yr orsaf fysiau newydd cyn cau'r hen orsaf."

Gyrwyr tacsis yn anhapus

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae'r cais cynllunio yn cyfeirio at gais i ddymchwel Tŷ Marland a chreu pencadlys newydd i'r BBC, dim yr orsaf fysiau newydd.

"Mae unrhyw sôn am yr orsaf fysiau yn y cais cynllunio presennol yn ddamweiniol, ac nid yw'n rhan o'r cais."

Yn y cyfamser, mae son bod rhai gyrwyr tacsis hefyd yn gwrthwynebu'r ffaith na fyddan nhw yn gallu cael mynediad hwylus i brif fynedfa'r orsaf drenau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Network Rail eu bod yn croesawu'r datblygiad

Dywedodd llefarydd Network Rail: "Rydym ni yn croesawu datblygiad cyffroes newydd y BBC ac mae gennym ni gynlluniau uchelgeisiol ein hunan i ddatblygu gorsaf Caerdydd Canolog fel y gallai fod yn orsaf sy'n addas ar gyfer prifddinas.

"Rydym yn gweithio gyda Rightacres a Chyngor Caerdydd i sicrhau'r canlyniadau gorau ar gyfer y ddinas a theithwyr sy'n dibynnu ar drenau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywoddreth Cymru eu bod wedi derbyn llythyr gan Gymdeithas Ddinesig Caerdydd ynglŷn â'r cais cynllunio

"Gallwn ni ddim dweud eto a fydd yna benderfyniad yn cael ei wneud i alw'r cais i mewn cyn i'r pwyllgor cynllunio gwrdd ddydd Mercher. "