Dyn o Gwmbrân yn euog o ladd ei wyres bum wythnos oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Amelia Jones o waedu "difrifol" i'w hymennydd

Mae dyn wedi ei garcharu am o leiaf 25 mlynedd ar ôl bod yn euog o lofruddio ei wyres bum wythnos oed.

Bu farw Amelia Jones yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ddau ddiwrnod ar ôl ymosodiad arni gan Mark Jones ym Mhontnewydd ym mis Tachwedd 2012.

Roedd Jones, 45 oed o Gwmbrân, wedi gwadu ei lladd tra'r oedd y ferch fach yn ei ofal.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod y ferch wedi marw ar ôl dioddef anafiadau difrifol i'w phenglog, ei hymennydd a'i hasennau.

Dywedodd yr erlyniad bod Jones wedi ymosod ar y ferch, o bosib, oherwydd nad oedd yn hoff o'i thad, Ian Skillern.

Cafodd Jones ddedfryd o garchar am oes am lofruddio a dedfryd o bedair blynedd dan glo am wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Dywedodd y barnwr nad oedd Jones wedi dangos unrhyw edifeirwch am yr hyn a wnaeth, ac wrth ei ddedfrydu i o leiaf 25 mlynedd dan glo, dywedodd efallai na fyddai byth yn cael ei ryddhau.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Mark Jones yn euog gan y rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd

'Rhyw fath o freuddwyd'

Cafodd datganiad ei ddarllen ar ran mam Amelia, Sarah Jones. Ynddo, dywedodd ei bod hi'n drist ei bod "wedi treulio cyn lleied o amser gyda hi".

"Mae'n teimlo fel nad oedd hi'n bodoli, fel ei bod hi'n rhyw fath o freuddwyd.

"Roedd adegau pan oeddwn ni'n beio fy hun am yr hyn ddigwyddodd i Amelia, achos fi oedd y person wnaeth ei wahodd [Mark Jones] yn ôl i mewn i fy mywyd."