Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Published
image copyrightReuters

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad difrifol mewn maes parcio ym Mangor.

Fe ddywed yr heddlu bod dau aelod o'r cyhoedd wedi gweld y digwyddiad ym maes parcio siop Lidl am 14:20 ar ddydd Sadwrn, 25 Ebrill, pan wnaeth dyn ymosod ar fenyw.

Dywedodd PC Arwyn Tudur Jones ar ran Heddlu'r Gogledd:

"Roedd dwy fenyw ifanc y credir iddyn nhw fod yn eu 20au cynnar yn y maes parcio ar y pryd... fe welson nhw'r digwyddiad yn y maes parcio ar y pryd ac fe wnaethon nhw ddweud wrth staff siop Lidl amdano.

"Rydym yn awyddus i ganfod pwy yw'r ddwy fenyw yma, a hefyd i siarad gydag unrhyw un arall a welodd yr ymosodiad yn y maes parcio."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â'r digwyddiad ffonio PC 2679 Arwyn Tudur Jones yng ngorsaf heddlu Bangor drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod RC15058730.

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.