Gohirio penderfyniad ar gynllun am atyniad mewn glofa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Os fydd y cais yn cael ei gymeradwyo bydd glo'n parhau i gael ei gynhyrchu am dair blynedd arall

Mae'r penderfyniad ar gais cynllunio i greu parc gwledig ac atyniad i dwristiaid ar safle hen waith glo brig wedi cael ei ohirio er bod swyddogion wedi argymell ei gymeradwyo.

Roedd pwyllgor cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot i fod i benderfynu ar gynllun East Pit yn Nyffryn Aman ddydd Mawrth.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod angen mwy o amser i ystyried ai nhw ddylai wneud y penderfyniad ai peidio.

Yn ôl Celtic Energy, fe fyddai tua 70 o staff y lofa'n colli'u gwaith petai'r cynllun yn cael ei 'alw i mewn' neu ei wrthod.

Mae'r cynllun yn cynnwys gwesty 120 gwely, 78 o fythynnod gwyliau, llyn, maes gwersylla, canolfan ymwelwyr, canolfan ddeifio a siop.

Petai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo, fe fyddai'r gwaith yn dal i gynhyrchu glo am dair blynedd arall yn ogystal.

Disgrifiad o’r llun, Yn ôl Celtic Energy gallai 70 o staff golli'u gwaith os fydd y cais yn methu

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai'r penderfyniad a fydd y cais yn cael ei gyfeirio at weinidogion yn cael ei wneud "maes o law".

Roedd hynny'n golygu na all cynghorwyr gymeradwyo'r cais ddydd Mawrth, ond fe allan nhw wrthod y cais.

Fe ddywed Will Watson, prif weithredwr Celtic Energy, ei fod wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a'r cyngor i rybuddio y gallai oedi fygwth swyddi.

Meddai: "Os fydd y cynllun yn cael ei wrthod, rydym yn edrych ar 70 o ddiswyddiadau o fewn yr wythnosau nesaf. Os na fydd gweinidogion yn gwneud penderfyniad o fewn ychydig wythnosau, mae'r un peth yn wir."

Mae'r cais gan The Lakes at Rhosamman Cyf. yn ymwneud â darn 585 hectar o dir ger Gwaun Cae Gurwen.

Rhoddwyd nifer o resymau gan y rhai sy'n gwrthwynebu'r cais, gan gynnwys effaith parhau i fwyngloddio ar gartrefi gerllaw, dymuniad i adfer y safle i'w gyflwr gwreiddiol a bod cyrion parc cenedlaethol yn lleoliad amhriodol ar gyfer atyniad o'r fath.

Fe ddywed cefnogwyr y cais y bydd parhau i gynhyrchu glo yn achub 120 o swyddi ar y safle, ynghyd â swyddi contractwyr a 96 o gwmnïau sy'n cyflenwi nwyddau i East Pit.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r cais yn ymwneud â llain o dir 585 hectar