Ceir Clasurol yn yr Ardd // Classic Cars at the Garden

Cyhoeddwyd

Roedd hi'n ddiwrnod braf ddydd Sadwrn 25 Ebrill i ymweld â'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Pa ffordd well i gyrraedd yno 'na mewn hen gar clasurol?

Roedd dros 100 o gerbydau yn rhan o arddangosfa arbennig wedi ei threfnu gan y Gymdeithas Ceir Rasio Rhyngwladol. Y ffotograffydd Emyr Young aeth yno i dynnu lluniau i Cymru Fyw.

On Saturday 25 April, International Motor Sports held an exhibition of more than 100 classic cars at the National Botanic Garden in Llanarthne. Photographer Emyr Young captured some of the historic motors on show for Cymru Fyw.

Disgrifiad o’r llun,
Clasuron MG yn y Sioe Geir yn Sir Gâr // Classic MGs at the show in Carmarthenshire
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ceir clasurol o'r 60au a chynt yn y sioe // There were cars from the 60s and earlier on show
Disgrifiad o’r llun,
Dim 'power steering' ond digon o gymeriad yn y car yma // No power steering but plenty of character
Disgrifiad o’r llun,
Yr enwog Austin-Healey, a oedd yn cynhyrchu ceir o safon rhwng 1952 a 1972 // Austin-Healy, producer of classic cars between 1952 and 1972
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r 'muscle cars' gwreiddiol, y Mustang // One of the original muscle cars, the Ford Mustang
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd yn oed dan y bonet yn cael sylw - roedd mecanwaith arbennig yr injian hefyd yn cael ei arddangos // The beautiful and complex engines were also on show
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dylanwad Americanaidd yn amlwg ar ddyluniad llawer o'r ceir // There was a very strong American influence on many cars on display
Disgrifiad o’r llun,
Clasur Americanaidd - y Cadillac // An American classic - the Cadillac
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na lot o waith bon braich i gael y ceir ar eu gorau ar gyfer y sioe // A lot of elbow grease ensured that the cars were gleaming over the weekend
Disgrifiad o’r llun,
Rhesi o geir clasurol i'w gweld yn yr Ardd Fotaneg // Rows of classic cars throughout the Botanical Gardens
Disgrifiad o’r llun,
Y manylion bach anghyffredin // The finer little details
Disgrifiad o’r llun,
Bathodyn eiconig Jaguar // The iconic Jaguar badge
Disgrifiad o’r llun,
Porsche Carrera 911, a gynhyrchwyd gyntaf yn 1963 // Porsche Carrera 911, first manufactured in 1963
Disgrifiad o’r llun,
Natur ac antur ochr yn ochr: pa ffordd well o dreulio'r penwythnos? // Nature and adventure: surely the perfect weekend?