BBC Cymru Fyw

Nôl ar y llwyfan

Published
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionGolygfa o'r cynhyrchiad 'Tŷ Dol' yn seiliedig ar ddrama Henrik Ibsen, 1975

Mae 'na 40 mlynedd ers i Gwmni Theatr Cymru symud i gartref newydd sbon danlli - Theatr Gwynedd ym Mangor.

Mae Cofio ar BBC Radio Cymru eisioes wedi hel atgofion am rai o gynhyrchiadau'r gorffennol. Faint ydych chi'n ei gofio am y sioeau a'r dramâu gafodd eu llwyfannu dros y blynyddoedd? Dyma ambell lun i brocio'r cof.

Diolch i Archifau Gwynedd am rannu'r lluniau gyda Cymru Fyw.

image copyrightArchifau Gwynedd
image caption'Ifas y Tryc', Tachwedd 1975
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionLlun cyhoeddusrwydd o sioe lwyfan 'Teliffant', y rhaglen deledu boblogaidd i blant, 1977
image copyrightArchifau Gwynedd
image caption'Saer Doliau', Hydref 1977
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionCyfarfod cynhyrchu 'Y Tŵr', Hydref 1978, gyda John Ogwen yn gwrando'n astud ar gyfarwyddiadau'r awdur, Gwenlyn Parry
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionJohn Ogwen a Maureen Rhys, mewn golygfa o 'Y Tŵr' yn 1978
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionLlun cyhoeddusrwydd ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionLlwyfan llawn ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
image copyrightArchifau Gwynedd
image caption'Oedipus Frenin', Hydref 1980
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionJohn Ogwen gyda Wyn Bowen Harries, mewn golygfa o 'Un Nos Ola Leuad' o Chwefror 1981
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionSbort a sbri ar y llwyfan yn ystod drama 'Pont Robat' yn 1981
image copyrightArchifau Gwynedd
image captionGolygfa ddramatig yn ystod y sioe 'Syrcas' o Hydref 1981