Nôl ar y llwyfan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r cynhyrchiad 'Tŷ Dol' yn seiliedig ar ddrama Henrik Ibsen, 1975

Mae 'na 40 mlynedd ers i Gwmni Theatr Cymru symud i gartref newydd sbon danlli - Theatr Gwynedd ym Mangor.

Mae Cofio ar BBC Radio Cymru eisioes wedi hel atgofion am rai o gynhyrchiadau'r gorffennol. Faint ydych chi'n ei gofio am y sioeau a'r dramâu gafodd eu llwyfannu dros y blynyddoedd? Dyma ambell lun i brocio'r cof.

Diolch i Archifau Gwynedd am rannu'r lluniau gyda Cymru Fyw.

Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
'Ifas y Tryc', Tachwedd 1975
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Llun cyhoeddusrwydd o sioe lwyfan 'Teliffant', y rhaglen deledu boblogaidd i blant, 1977
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
'Saer Doliau', Hydref 1977
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Cyfarfod cynhyrchu 'Y Tŵr', Hydref 1978, gyda John Ogwen yn gwrando'n astud ar gyfarwyddiadau'r awdur, Gwenlyn Parry
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
John Ogwen a Maureen Rhys, mewn golygfa o 'Y Tŵr' yn 1978
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Llun cyhoeddusrwydd ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Llwyfan llawn ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
'Oedipus Frenin', Hydref 1980
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
John Ogwen gyda Wyn Bowen Harries, mewn golygfa o 'Un Nos Ola Leuad' o Chwefror 1981
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Sbort a sbri ar y llwyfan yn ystod drama 'Pont Robat' yn 1981
Ffynhonnell y llun, Archifau Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa ddramatig yn ystod y sioe 'Syrcas' o Hydref 1981

Hefyd gan y BBC