Nôl ar y llwyfan

Golygfa o'r cynhyrchiad 'Tŷ Dol', 1975 Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Golygfa o'r cynhyrchiad 'Tŷ Dol' yn seiliedig ar ddrama Henrik Ibsen, 1975

Mae 'na 40 mlynedd ers i Gwmni Theatr Cymru symud i gartref newydd sbon danlli - Theatr Gwynedd ym Mangor.

Mae Cofio ar BBC Radio Cymru eisioes wedi hel atgofion am rai o gynhyrchiadau'r gorffennol. Faint ydych chi'n ei gofio am y sioeau a'r dramâu gafodd eu llwyfannu dros y blynyddoedd? Dyma ambell lun i brocio'r cof.

Diolch i Archifau Gwynedd am rannu'r lluniau gyda Cymru Fyw.

Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption 'Ifas y Tryc', Tachwedd 1975
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Llun cyhoeddusrwydd o sioe lwyfan 'Teliffant', y rhaglen deledu boblogaidd i blant, 1977
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption 'Saer Doliau', Hydref 1977
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Cyfarfod cynhyrchu 'Y Tŵr', Hydref 1978, gyda John Ogwen yn gwrando'n astud ar gyfarwyddiadau'r awdur, Gwenlyn Parry
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption John Ogwen a Maureen Rhys, mewn golygfa o 'Y Tŵr' yn 1978
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Llun cyhoeddusrwydd ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Llwyfan llawn ar gyfer 'Cofiant y Cymro Olaf' yn 1979
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption 'Oedipus Frenin', Hydref 1980
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption John Ogwen gyda Wyn Bowen Harries, mewn golygfa o 'Un Nos Ola Leuad' o Chwefror 1981
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Sbort a sbri ar y llwyfan yn ystod drama 'Pont Robat' yn 1981
Image copyright Archifau Gwynedd
Image caption Golygfa ddramatig yn ystod y sioe 'Syrcas' o Hydref 1981

Hefyd ar y BBC