Cyfle i weld cynlluniau'r Ysgwrn

Yr Ysgwrn Image copyright Snowdonia National Park Authority
Image caption Daeth Yr Ysgwrn i ofal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 2012

Bydd cyfle i'r cyhoedd weld cynlluniau i adfer ac arddangos cartref Hedd Wyn yn ardal Trawsfynydd ddydd Sadwrn.

Bydd yr Ysgwrn yn cael ei addasu yn ganolfan treftadaeth, ac ymhlith y trysorau bydd Cadair Ddu Eisteddfod Penbedw 1917.

Bu farw Hedd Wyn - Ellis Humphrey Evans - yn Passchendaele chwe wythnos cyn y brifwyl.

Dywed Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fod Yr Ysgwrn wedi ysgogi peth o farddoniaeth gorau'r bardd.

Bydd y gwaith o adfer yr adeilad yn dechrau yn yr haf.

Image copyright Snowdonia national park authority
Image caption Bu farw Hedd Wyn ym mrwydr Passchendaele
Image caption Bydd yr adeiladau yn cael eu haddasu gan greu derbynfa, caffi ac ystafell arddangos

Mae'r Awdurdod wedi derbyn grant o £2.8 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn diogelu'r cartref a'r adeiladau cyfagos oedd yn eiddo i deulu Hedd Wyn

Dechreuodd y frwydr i achub Yr Ysgwrn, adeilad Rhestredig Gradd II, ar ôl i nai'r bardd leisio pryderon yn 2009.

Dywedodd Sian Griffiths, rheolwr y prosiect: "Beth sy'n hynod bwysig ydi ein bod ni'n cadw awyrgylch Yr Ysgwrn.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gerald Williams, nai Hedd Wyn, a'i deulu, am y gofal arbennig maen nhw wedi'i roi i'r cartref dros yr holl flynyddoedd. Ein cyfrifoldeb ni nawr yw parhau a'r un gofal, a chadw'r drws ar agor i genedlaethau'r dyfodol.

Image copyright Snowdonia National Park Authority
Image caption Fe fydd yr holl adeilad ar agor i'r cyhoedd unwaith i'r gwaith gael ei gwlbhau
Image copyright Snowdonia National Park Authority
Image caption Cynlluniau ar gyfer Yr Ysgwrn