A ddylai'r heddlu fod â gynnau ar 'ddyletswyddau arferol'?

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys am gael barn pobl a ddylai'r heddlu fod â gynnau tra ar "ddyletswyddau pob dydd."

Fe wnaeth Christopher Salmon ofyn y cwestiwn mewn holiadur ar-lein.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwasanaethu ardal gorllewin a chanolbarth Cymru.

Ar hyn o bryd, mae 74 o heddweision yn cario gynnau tra ar ddyletswyddau pob dydd.

Dywedodd Mr Salmon: "Byddwn i'n hoffi cael gwybod a yw'r heddlu eisiau i'r arfer yma barhau, neu a oes angen ystyriaeth fwy dwys."

Fe ddaw holiadur Mr Salmon ar ôl i Heddlu'r Alban benderfynu y dylai'r heddlu ddim ond fod â gynnau yn eu meddiant mewn digwyddiadau penodol, lle bod amheuaeth fod drylliau yn cael eu defnyddio.