Achos babi: 'Celwyddgi a thwyllwr nid llofrudd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police

Mae rheithgor achos dyn o Gwmbrân, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei wyres, wedi clywed ei fod yn "gelwyddgi a thwyllwr ond nid yn llofrudd".

Yn Llys y Goron Casnewydd mae Mark Jones wedi gwadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl.

Eisoes mae'r erlyniad yn honni iddo ladd Amelia oherwydd nad oedd yn hoffi ei thad, Ian Skillern.

Ddydd Gwener roedd araith gloi bargyfreithiwr yr amddiffyn, Roger Thomas.

"Mae'r diffynnydd wedi cyfaddef dweud celwydd a thwyllo," meddai. "Nid yw celwyddau, twyll, atgasedd tuag at ddyn ... yn arwain i'r casgliad mai fe yw'r llofrudd."

Dywedodd fod honiadau Mr Jones ei fod yn dioddef o salwch difrifol "yn ymgais i gael cydymdeimlad ..."

Hefyd dywedodd fod gwahanol safbwyntiau am "union sut" y digwyddodd yr anaf marwol.

Dynladdiad

"Mi fyddwn i'n methu yn fy nyletswydd pe bawn i ddim yn eich cyfeirio at fater dynladdiad.

"Mae Mr Jones wedi mynnu nad oedd erioed wedi niweidio Amelia yn fwriadol."

Eglurodd fod rhaid i'r erlyniad ddadlau bod Mr Jones wedi "bwriadu" lladd Amelia Jones er mwyn profi llofruddiaeth.

Craidd dadl yr amddiffyn, meddai, oedd "bod yr hyn ddigwyddodd ar y nos Sadwrn wedi digwydd yn ddamweiniol".

Eisoes mae'r diffynnydd wedi honni ei fod wedi gollwng Amelia wedi iddo lewygu.

Mae'r achos yn parhau.