Llofruddiaeth babi: 'Talent dweud celwydd'

  • Cyhoeddwyd
Amelia JonesFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae llys yn yr achos yn erbyn dyn o Gwmbrân, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei wyres, wedi clywed bod ganddo dalent dweud celwydd "oedd yn deilwng o Oscar".

Mae Mark Jones, sy'n ymddangos gerbron Llys y Goron Casnewydd, yn gwadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl.

Mae'r amddiffyniad bellach wedi cloi eu hachos ac mae'r bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Paul Lewis, wedi cychwyn ar ei araith gloi.

Dywedodd Mr Lewis, "bod y diffynnydd wedi dweud celwydd drosodd a throsodd ynglŷn ag amgylchiadau marwolaeth Amelia."

Ychwanegodd: "Mae'n actor sy'n haeddu Oscar".

Un person

Roedd y llys hefyd wedi clywed nad oedd Mark Jones yn hoffi'r ffaith bod gan ei wyres wallt coch a'i "bod yn edrych yn debyg i'w thad".

Mae'r erlyniad yn honni bod Mark Jones wedi llofruddio'r ferch oherwydd nad oedd o'n hoffi ei thad, Ian Skillern.

Dywedodd Paul Lewis wrth y rheithgor mai'r sylw cyntaf a wnaed gan Mark Jones wedi i Amelia gael ei geni oedd "ei bod hi'n edrych yn debyg i'w thad, Ian Skillern, oherwydd ei gwallt coch".

Ychwanegodd Mr Lewis: "Nid oedd Mark Jones yn hoffi'r ffaith bod Amelia Jones yn edrych yn debyg i'w thad."

Dywedodd Paul Lewis wrth y llys: "Mae'n anodd credu bod dau o bobl wedi cam-drin Amelia yn ystod ei bywyd byr", gan ychwanegu, "dim ond un person fyddai wedi gallu ymddwyn yn y fath fodd."

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.