Trwyddedau i glybiau pêl-droed Bangor a Phrestatyn

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Bangor

Mae clybiau pêl-droed Bangor a Phrestatyn wedi derbyn trwyddedau gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru, er mwyn gallu cystadlu yn Uwchgynghrair Cymru tymor nesaf, yn dilyn apêl llwyddiannus.

Roedd ceisiadau'r ddau glwb am drwydded wedi cael eu gwrthod yn gynharach yn y mis.

Ar y pryd roedd yr Uwchgynghrair wedi cyhoeddi pa glybiau oedd wedi llwyddo gyda cheisiadau am drwydded ddomestig - trwydded y mae'n rhaid ei chael er mwyn cystadlu.

Nid oedd y Gymdeithas Bêl-droed wedi rhoi rheswm am wrthod cais Bangor, ond dywedodd ysgrifennydd y clwb, Gwynfor Jones, wrth BBC Cymru Fyw eu bod wedi cael gwybod mai'r rheswm oedd bod gan y clwb fil treth oedd heb ei dalu.

Mae rhesymau ariannol hefyd yn cael eu hystyried wrth ganiatáu trwyddedau domestig.

Yn dilyn yr apêl, mae Bangor hefyd wedi derbyn trwydded i'w galluogi i gystadlu yng nghystadlaethau UEFA.

Prestatyn sydd ar waelod Uwchgynghrair Cymru ac ar ddiwedd y tymor byddan nhw'n disgyn i'r Cymru Alliance.

Pencampwyr y gynghrair honno, Llandudno, fydd yn cymryd eu lle yn yr Uwchgynghrair.