Elliw Gwawr yn dadansoddi dadl yr arweinwyr Cymreig

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
dadl arweinwyr

Wedi'r holl sylw i'r dadleuon Prydeinig, dyma gyfle'r etholwyr i glywed safbwyntiau gwbl Gymreig gan y pleidiau.

Ond dwi'n amau y bydd unrhyw un wedi'i synnu gan yr hyn y gwnaethon nhw ei glywed heno, ac yn newid eu pleidlais.

Ar adegau roedd y ddadl swnio yn ormod fel cyfres o ddatganiadau pleidiol, gyda'r arweinyddion yn glynu at yr un safbwyntiau da ni wedi'i glywed ers peth amser, heb ddigon o gyfle i ddadlau yn rhydd.

Wedi dweud hynny, roedd yna rai fflachiadau ddigon tanllyd, yn enwedig wrth iddyn nhw drafod y gwasanaeth iechyd a'r economi - dau brif bwnc yr etholiad hwn, ble roedd y gwahaniaethau mwyaf i'w gweld rhwng y pleidiau.

Roedd Stephen Crabb yn fwy na hapus i ladd ar record y blaid Lafur ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, tra bod Owen Smith yn dadlau nad yw'r adfywiad economaidd yn cael ei deimlo gan bobl gyffredin yng Nghymru.

Hyder

Roedd hyder Leanne Wood yn amlwg yn uchel wedi'i rhan hi yn y dadleuon cenedlaethol, ac yn debyg iawn i'r rheiny roedd yna foment fywiog rhyngddi hi ac arweinydd UKIP yng Nghymru Nathan Gill.

Fe ymatebodd hi'n hallt pan gymharodd Mr Gill y galwad am fwy o rym i'r Cynulliad fel plant yn gofyn am fwy o fwyd pan nad ydyn nhw wedi gorffen yr hyn sydd ar eu plât.

"Dyw'r Cynulliad ddim yn blant" meddai.

Dadl digon tawel oedd hi i Kirsty Williams yn fy marn i, sy'n amlwg angen hwb go fawr yn yr arolygon barn. Ond roedd ganddi dasg digon anodd o amddiffyn record y glymblaid a cheisio creu rhywfaint o bellter rhyngddi hi a'r Ceidwadwyr.

Ac i Pippa Bartolotti o'r Blaid Werdd, wel roedd o'n blatfform cenedlaethol iddi, a wnaeth hi run camgymeriad mawr.

Un peth oedd ar goll heno oedd Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru, mae'n rhaid dweud ei fod o'n teimlo'n od bod Owen Smith yno i gynrychioli'r blaid Lafur yn hytrach na Phrif Weinidog Cymru.