Hywyn Williams wedi marw

  • Cyhoeddwyd
hywyn williams

Yn 52 oed, bu farw Hywyn Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau Cyngor Sir Ddinbych.

Roedd wedi bod yn dioddef o ganser.

Dywedodd Dr Mohammed Mehmet, Prif Weithredwr y cyngor:

"Gyda thristwch mawr y cawsom wybod am farwolaeth Hywyn.

"Roedd o'n aelod hynod werthfawr o'n tîm yn Sir Ddinbych a gwnaeth gyfraniad aruthrol i gymunedau yn ei rôl fel cyfarwyddwr corfforaethol; cymerodd ran allweddol yn natblygiad addysg yn y sir, ac roedd yn ymrwymedig i gryfhau cysylltiadau rhwng y Cyngor a chymunedau.

"Roedd yn angerddol am yr iaith Gymraeg ac roedd ei gyfraniad gwerthfawr i ddychweliad yr Eisteddfod Genedlaethol i Sir Ddinbych yn un o nifer o esiamplau o'i ymrwymiad.

"Roedd Hywyn yn arweinydd cryf, yn fentor ac yn esiampl wych, ac i nifer roedd o hefyd yn ffrind ac mi fyddwn yn gweld ei golled yn fawr."