Amelia Jones: Amddiffyniad yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae dyn o Gwmbrân, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei wyres, wedi dweud wrth y llys "ei fod yn meddwl bod y babi'n iawn", wedi iddo ei gollwng ar ei phen.

Mae Mark Jones, yn ymddangos gerbron Llys y Goron Casnewydd, gan wadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl.

Mae Mr Jones yn parhau i roi tystiolaeth ar ran yr amddiffyniad.

Roedd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Paul Lewis, wedi gofyn am y "drawiad" pan wnaeth o ollwng Amelia ar y nos Wener, wedi iddo faglu dros degan.

Ymatebodd Mr Jones: "Tydw i ddim yn gallu gwneud sylw, tydw i ddim yn gallu cofio mor bell â hynny."

Pan ofynnwyd iddo eto: "Pa mor gryf oedd y drawiad?"

Mi wnaeth Mr Jones ymateb: "Ddim yn rhy ddrwg".

Dywedodd Mark Jones ei fod wedi edrych os oedd gan Amelia anafiadau "unwaith neu ddwywaith".

Pan ofynnwyd iddo pam nad oedd wedi dweud wrth fam Amelia, Sarah Jones, beth oedd wedi digwydd, mi ymatebodd: "I fod yn onest, roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n iawn."

'Ddim yn cofio'

Gofynnodd Mr Lewis wrth Mark Jones pam nad oedd wedi sôn am ollwng Amelia ddydd Sadwrn, yn ei gyfweliad cyntaf â'r heddlu.

Ymatebodd Mark Jones drwy ofyn i Mr Lewis: "Beth ddigwyddodd ar y dydd Sadwrn?"

Gofynnodd Mr Lewis: "Pam wnaethoch chi ddim dweud hynny pan roedd eich wyres yn gorwedd yn farw yn yr ysbyty?"

Dywedodd Mr Jones: "Tydw i ddim yn cofio", cyn ychwanegu: "Roedd gen i lawer ar fy meddwl".

Roedd Mark Jones hefyd wedi dweud wrth y llys nad oedd yn gallu darllen a'i fod wedi arwyddo dogfen ar ran yr amddiffyniad heb ei deall.

Gofynnodd Mr Lewis wrth Mark Jones i ddarllen trawsgrifiad o gyfweliad gyda'r heddlu.

Ond dywedodd Mr Jones: "Tydw i ddim yn gallu darllen hwnnw."

Yna clywodd y llys bod Mark Jones yn ddyslecsig.

Gofynnodd Paul Lewis wrth Mr Jones y "gallai'r ddogfen fod wedi dweud bod Mark Jones yn euog o bopeth?"

Ymatebodd: "Os oedd y ddogfen yn dweud hynny, roedd hi'n dweud hynny."

Parafeddygon

Fe wnaeth yr erlyniad ofyn sawl gwaith i Mr Jones: "Fe wnaethoch chi ei lladd hi, dyna'r gwir?"

Ymatebodd Mr Jones: "Naddo, wnes i ddim".

Mae'r rheithgor wedi clywed dau fersiwn gwahanol o beth ddigwyddodd wrth i Mark Jones siarad yn ystod galwad 999.

Dywedodd Mr Jones wrth y rheithgor ei fod o'n ceisio adfywio Amelia ar y pryd, "ar wahân i'r adeg pan wnes i ateb y drws i'r parafeddygon".

Ond yna clywodd y llys bod Mr Jones wedi dweud wrth yr heddlu, ei fod wedi mynd i'r gegin wrth siarad â'r gwasanaeth brys.

Fe wnaeth yr erlyniad ofyn eto i Mr Jones am y digwyddiad pan ddywedodd ei fod wedi gollwng Amelia ar ôl llewygu.

Gofynnodd Paul Lewis: "Beth ddigwyddodd?"

Cyn ychwanegu: "Wnaeth hi ddim dringo o'ch breichiau yn 39 diwrnod oed?"

Ymatebodd Mark Jones: "Tydw i ddim yn gwybod".

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.