Ceir heb yrwyr yng nghefn gwlad yn y dyfodol?

  • Cyhoeddwyd
Google self-drive carFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni Google eisioes wedi bod yn defnyddio ceir heb yrwyr

Gallai ceir heb yrwyr helpu i wella cysylltiadau cludiant cyhoeddus gwael yng nghefn gwlad Cymru, meddai academyddion o Wrecsam.

Mae peirianwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn credu y dylai'r ceir gael eu treialu yng Nghymru am fod y ffyrdd serth, cul ac araf yn addas ar gyfer y math yma o gerbydau.

Maent hefyd yn dweud y gellid eu defnyddio fel tacsis mewn ardaloedd gwledig, datblygiad a allai "wella ansawdd bywyd pobl yn sylweddol".

Mae'r tîm wedi cyflwyno eu barn ar gyfer cynllun drafft trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

Potensial gwirioneddol

Dywedodd Barry Johnston, darlithydd mewn astudiaethau 'carbon isel' ym Mhrifysgol Glyndŵr, fod ceir heb yrwyr â "photensial gwirioneddol i greu economi wledig gynaliadwy i Gymru".

"Mae dirywiad mewn poblogaethau gwledig wrth i fwy a mwy o bobl ifanc symud i'r ddinas i chwilio am waith, ac o ganlyniad i hyn, mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus wedi dod hyd yn oed yn fwy anaml - ac wedi dod i ben yn gyfan gwbwl mewn rhai ardaloedd" meddai.

"Rwy'n credu ein bod yn edrych ar bump i ddeng mlynedd cyn i rywbeth fel hyn ddod yn realiti, ond wrth gwrs, mae angen caniatâd y bobl sy'n byw yn yr ardaloedd gwledig cyn dechrau ar unrhyw gynlluniau.

Mae syniadau eraill sydd wedi eu cynnig gan y brifysgol i wella trafnidiaeth yng Nghymru yn cynnwys cyflwyno system "un-tocyn" ar gyfer bysiau, rheilffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus eraill, trydaneiddio'r rheilffordd arfordirol o Gaergybi a thorri ar yr amser teithio o'r gogledd i'r dde Cymru.