Etholiad 2015: Yr ymgyrchu'n ailddechrau

Cyhoeddwyd

Bydd y blaid Lafur yn ceisio denu pleidleiswyr ddydd Llun trwy ddweud y bydd y gwasanaethau mae'r cyhoedd yn dibynnu arnyn nhw yn fwy diogel dan lywodraeth Lafur.

Byddai'r blaid yn parhau i roi trwyddedau teledu a thrafnidiaeth ar fysiau am ddim i bobl hŷn, ond fe fydden nhw'n cael gwared ar lwfans tanwydd y gaeaf i bobl mewn oed sydd ag incwm o dros £42,000 y flwyddyn.

Hefyd ddydd Llun, fe fydd Sajid Javid, Ysgrifennydd Diwylliant y Ceidwadwyr, yn cefnogi addewid gan ei blaid i ymgyrchu dros ddod â Gemau'r Gymanwlad i Gymru.

Bydd Plaid Cymru yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cysylltiad band-eang mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r blaid hefyd wedi addo rhoi mwy o fanylion yr wythnos hon ynglŷn â sut y bydden nhw'n rhoi hwb i'r economi yn y gogledd.

Roedd ffrae rhwng Llafur a Phlaid dros y penwythnos ynglŷn â gweithio gyda'i gilydd pe bai senedd grog.

Mae Plaid wedi dweud y bydden nhw'n gweithio gyda Llafur ond dim y Torïaid pe bai 'na ddim mwyafrif.

Ond dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ei bod yn bosib y byddai ASau'r blaid yn pleidleisio yn erbyn llywodraeth Lafur lleiafrifol dan rhai amgylchiadau, ac fe gafodd y sylwadau hyn eu beirniadu gan y blaid Lafur.

Wrth sôn am eu hamser mewn clymblaid, dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, wrth raglen BBC Wales Sunday Politics ei bod wedi sefyll i fyny dros Gymru o fewn ei phlaid.