Ymosodiad Tredegar: Cyhuddo dau ddyn

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo yn dilyn ymosodiad difrifol ble cafodd dyn 31 oed ei drywanu yn Nhredegar ddydd Gwener.

Mae'r ddau ddyn lleol 20 a 21 oed wedi cael eu cyhuddo o glwyfo bwriadol a gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r dyn 20 oed hefyd wedi ei gyhuddo o fod ag arf ymosodol yn ei feddiant.

Dywedodd yr heddlu bod y dyn 31 oed yn parhau mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn yr ysbyty.

Fe fydd y dynion yn aros yn y ddalfa ac yn ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd ddydd Llun.