Sefydlu elusen er cof am Johanna Powell

Cyhoeddwyd

Mae teulu dynes fu farw ar ôl damwain cwch yn bwriadu sefydlu elusen er cof amdani, er mwyn rhoi cymorth i drigolion yn Laos wnaeth chwilio amdani.

Mae perthnasau Johanna Powell, oedd yn olygydd lluniau gydag Adran Newyddion BBC Cymru eisiau diolch i bobl yn ardal Pak Beng am chwilio amdani ar ôl i'r cwch suddo.

Cafodd corff Ms Powell, 37 oed, ei ddarganfod yn afon Mekong yn dilyn y ddamwain ddydd Sadwrn.

Roedd Ms Powell yn teithio gyda thri ffrind o Gymru ac ymhlith 10 o bobl oedd ar y cwch.

Llwyddodd y naw arall i nofio i'r lan, ond doedd dim golwg o Ms Powell.

Mae'n debyg fod y cwch ar ddiwrnod olaf taith ddeuddydd i lawr yr afon pan drodd wyneb i waered tua 10:00 fore Sadwrn.

Mae disgwyl i ffrindiau Ms Powell ddychwelyd i'r DU ddydd Gwener.

'Helpu pobl leol'

Dywed teulu Ms Powell eu bod yn disgwyl i'w chorff ddychwelyd i Faes Awyr Heathrow yn Llundain ddydd Iau nesaf, ac yna byddan nhw'n gallu gorffen trefnu ei hangladd.

Roedd Ms Powell yn byw yng Nghaerdydd a bydd yr angladd yn cael ei gynnal yn ei phentref genedigol, Pontypridd.

Dywedodd ei brawd yng nghyfraith, Dean Price: "Rydym yn bwriadu sefydlu elusen er cof am Johanna.

"Rydym eisiau sicrhau y bydd yr arian yn mynd i'r trigolion wnaeth chwilio am Johanna. Rydym ar ddeall bod y trigolion wedi parhau i chwilio amdani ar ôl i'r heddlu roi'r gorau iddi.

"Roedden nhw'n cael hyd i ddogfennau, pyrsiau a waledi'n llawn arian ac yn eu rhoi i'r awdurdodau. Roedden nhw'n gwbl onest.

"Felly rydym ni eisiau helpu'r bobl leol ble bu Johanna farw."

Mae'r teulu'n derbyn cymorth gan Lys Genhadaeth Prydain ym mhrifddinas Laos, Vientiane, a hoffen nhw brynu eitemau fel gwerslyfrau i'r trigolion, yn hytrach nag anfon arian.

Straeon perthnasol