UKIP yn gaddo mwy o arian i Gymru yn eu maniffesto

  • Cyhoeddwyd
Lansiad maniffesto UKIP

Mae UKIP wedi addo cael gwared ar Fformiwla Barnett a sicrhau bod Cymru'n cael ei hariannu'n unol a'i hangen, wrth iddyn nhw lansio eu maniffesto Cymreig.

Mae'r blaid yn honni bod y fformiwla sy'n penderfynu sut mae gwahanol wledydd y DU yn cael eu hariannu gan y Trysorlys yn ffafrio'r Alban tra bod Cymru a Lloegr ar eu colled.

Mae'r ddogfen, gafodd ei lansio yn y Redhouse ym Merthyr Tudful, yn cynnwys addewid y bydd Cymru'n parhau i dderbyn arian sy'n gyfystyr â'i grantiau Ewropeaidd presennol, er gwaethaf eu dymuniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Maen nhw'n dweud y byddai'r arian hwn yn dod o lywodraeth y DU, ac y byddai Llywodraeth Cymru yn cael ei wario fel y fynnen nhw.

Yn ogystal, mae'r blaid yn addo gwneud Dydd Gŵyl Dewi yn wyliau cyhoeddus a chael gwared ar dollau Pontydd Hafren.

Dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill: "Mae Cymru yn rhan o stori UKIP yn union fel unrhyw ran arall o Brydain.

"Mae'r bobl yr un mor Ewro-sgeptig, ac wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth 'ping-pong' y Ceidwadwyr a Llafur, fel yr ydym ni.

"Mae'r amser wedi dod am newid. Rydym yn credu yn gyfan gwbl yng Nghymru ac ym Mhrydain a'r DU."