Treisio: Carchar i ddyn o Gaernarfon

Cyhoeddwyd
Malcolm DonaldsonFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae pensiynwr o Gaernarfon wedi ei garcharu am 11 mlynedd am dreisio dynes wrth iddi gerdded adref ar ei phen ei hun ym Mhrestatyn ym mis Mawrth 2013.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, dywedodd y barnwr Mr Ustus Wyn Williams wrth Malcolm Donaldson ei fod yn "droseddwr peryglus", bod ei droseddu wedi cael "effaith ddofn" ar y ddynes yn ei hugeiniau, ac roedd hi wedi dioddef "niwed seicolegol difrifol" o achos y digwyddiad.

Roedd Donaldson wedi honni yn ei achos llys nad oedd yn agos at Brestatyn ar noson yr ymosodiad, gan ddweud ei fod adref yng Nghaernarfon gyda'i wraig. Cafodd sampl o'i DNA ei ddarganfod yn dilyn archwiliad o'r dioddefwr.

Dywedodd y barnwr fod yn rhaid bod Donaldson wedi bod ym Mhrestatyn y noson honno yn chwilio am rywun fel y ddynes i ymosod arni.

Dim emosiwn

Ni ddangosodd Donaldson unrhyw emosiwn pan glywodd y bydd yn rhaid iddo dreulio o leiaf hanner ei ddedfryd dan glo.

Fe wnaeth y dioddefwraig ddarllen datganiad o du ôl i sgrîn cyn i'r ddedfryd gael ei chyhoeddi. Dywedodd ei bod wedi ei newid o "ferch hapus a llwyddianus i berson oedd yn gaeth i'r tŷ sydd yn casau ei hun ac yn teimlo'n ddiwerth ac yn fwrn ar bawb".

Dywedodd wrth y llys ei bod wedi ceisio cymryd ei bywyd ei hun ers y digwyddiad, a'i bod wedi dechrau hunan-niweidio.

Yn ôl y Ditectif Arolygydd Kelly Isaacs o Dîm Amethyst Heddlu Gogledd Cymru: "Rwy'n gobeithio fod y ddedfryd hon yn gam tuag at dawelu meddwl y dioddefwr sydd wedi dangos cryfder cymeriad wrth ddod ymlaen, gan sefyll i fynny i'r troseddwr a sicrhau fod cyfiawnder wedi ei wneud.

"Fe ddylai fod yn rhybudd y bydd unrhyw droseddu difrifol yn golygu cyfnod hir dan glo ac fe fydd troseddwyr yn mynd i garchar am amser hir iawn."

Ychwanegodd: "Mae'n bwysig i dawelu ofnau dioddefwyr y bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig cefnogaeth arbenigol addas gan roi cymorth i ddioddefwyr yn ystod pob cam o ymchwiliad ac yna drwy unrhyw achos llys fydd yn dilyn."