Twyllwr tocynnau: Ffoi am 9 mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cwpan y Byd

Mae twyllwr oedd wedi ffoi am naw mlynedd am dwyll £900 yn ymwneud â thocynnau Cwpan y Byd 2006 wedi cyfaddef ei drosedd.

Fe wnaeth Gary Nixon, 44, ffoi i'r Alban ar ôl hysbysebu tocynnau i gêm rhwng Sweden a Lloegr yn yr Almaen, gan ddweud y byddai'n gallu trefnu llety.

Ond fe gafodd dau gwsmer o Fro Ogwr eu gadael yn waglaw yn dilyn y twyll.

Fe wnaeth Dixon, o Dundee, gyfaddef iddo dderbyn eiddo drwy dwyll yn Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Nia James ar ran yr erlyniad: "Fe adawodd ei gartref yn ne Cymru ar ôl sylweddoli ei fod mewn trafferth ac nid oedd modd iddo ad-dalu'r arian."

Clywodd y llys sut y bu'n rhaid i Dixon "fegera a benthyg" o dan enwau ffug pan roedd yn byw yn Fintry, Dundee.

Fe glywodd yr ynadon hefyd ei fod wedi "colli popeth a phawb dros amser", a hynny o achos ei dwyll, ond roedd nawr mewn swydd llawn amser yn Lloegr ac yn awyddus i dalu'r arian yn ôl i'r bobl yr oedd wedi ei dwyllo.

Nid oedd modd dod o hyd i drydydd unigolyn oedd wedi dioddef o achos y twyll.

Cafodd ei orfodi i dalu £590 a £220 i'r rhai yr oedd wedi ei dwyllo ac fe fydd yn gorfod gwneud 80 awr o waith cymunedol yn ddi-dâl.au.