2 Sisters: Gweithwyr yn gwrthod cynnig cwmni

  • Cyhoeddwyd
Arwydd ffatri 2 Sisters, Llangefni

Bydd swyddogion undeb yn ffatri prosesu cywion ieir 2 Sisters yn Llangefni ar Ynys Môn yn cynnal trafodaethau pellach gyda'r cwmni ddydd Gwener, mewn ymgais i achub 50 o swyddi.

Mae'r gweithwyr wedi gwrthod cynnig diweddaraf y cwmni i newid eu hamodau gwaith.

Mewn pleidlais, fe benderfynodd y gweithwyr wrthod y cais o fwyafrif o 4 pleidlais i 1, fyddai wedi golygu cadw 50 o swyddi ar y safle.

Mae dros 270 o swyddi yn y fantol, yn cynnwys 170 o swyddi gweithwyr asiantaeth.

Petai cynnig y cwmni wedi ei dderbyn, y gobaith oedd mai dim ond llond llaw o ddiswyddiadau gorfodol fyddai wedi cael eu gweithredu, gyda 40 o weithwyr yn derbyn diswyddiadau gwirfoddol, a gweithwyr asiantaeth yn cael cynnig gwaith mewn mannau eraill.