Llawdriniaeth breifat: Prif Weinidog yn amddiffyn ei dad

Published
image captionDywed Carwyn Jones na fyddai ef wedi dewis triniaeth breifat

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones wedi amddiffyn penderfyniad ei dad i gael triniaeth breifat, er gwaethaf ei safiad personol yn erbyn preifateiddio'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd Carwyn Jones fod penderfyniad ei dad, Caron, i gael llawdriniaeth i gael clun newydd yn "fater o gyfleustra."

Roedd Caron Wyn Jones wedi dweud wrth bapur newydd y Daily Mail iddo gael triniaeth breifat a hynny'n groes i ddymuniadau ei fab - a hynny am ei fod yn mynd i'r Eidal.

Dywedodd Carwyn Jones na fyddai ef wedi dewis cael triniaeth breifat.

"Beth mae e'n ei wneud ar ddiwedd y dydd ma'n fater iddo ef - ac nid fi wnaeth y penderfyniad," meddai.

"Y fi yw'r gwleidydd, o'n safbwynt i fyddwn i heb gael triniaeth breifat, na fyddwn."

Pan ofynnwyd iddo a oedd e'n flin gyda'i da: "Ar ddiwedd y dydd ef yw fy nhad ac rydym yn agos iawn."

Fe wnaeth y prif weinidog amddiffyn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru gan ddweud ei fod "yn gweithio'n dda iawn" a hynny er gwaethaf toriadau o 10% yng nghyllid llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd: "Cofiwch fod iechyd yn gyfrifol am 45% o wariant ein cyllideb - felly mae mwy na heb yn amhosib gwario'r hyn y byddwch yn dymuno ar iechyd wrth wynebu'r math yna o doriad yn y gyllideb heb fod treth y cyngor yn cynyddu yn aruthrol."