Llawdriniaeth breifat: Prif Weinidog yn amddiffyn ei dad

Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Carwyn Jones na fyddai ef wedi dewis triniaeth breifat

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones wedi amddiffyn penderfyniad ei dad i gael triniaeth breifat, er gwaethaf ei safiad personol yn erbyn preifateiddio'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd Carwyn Jones fod penderfyniad ei dad, Caron, i gael llawdriniaeth i gael clun newydd yn "fater o gyfleustra."

Roedd Caron Wyn Jones wedi dweud wrth bapur newydd y Daily Mail iddo gael triniaeth breifat a hynny'n groes i ddymuniadau ei fab - a hynny am ei fod yn mynd i'r Eidal.

Dywedodd Carwyn Jones na fyddai ef wedi dewis cael triniaeth breifat.

"Beth mae e'n ei wneud ar ddiwedd y dydd ma'n fater iddo ef - ac nid fi wnaeth y penderfyniad," meddai.

"Y fi yw'r gwleidydd, o'n safbwynt i fyddwn i heb gael triniaeth breifat, na fyddwn."

Pan ofynnwyd iddo a oedd e'n flin gyda'i da: "Ar ddiwedd y dydd ef yw fy nhad ac rydym yn agos iawn."

Fe wnaeth y prif weinidog amddiffyn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru gan ddweud ei fod "yn gweithio'n dda iawn" a hynny er gwaethaf toriadau o 10% yng nghyllid llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd: "Cofiwch fod iechyd yn gyfrifol am 45% o wariant ein cyllideb - felly mae mwy na heb yn amhosib gwario'r hyn y byddwch yn dymuno ar iechyd wrth wynebu'r math yna o doriad yn y gyllideb heb fod treth y cyngor yn cynyddu yn aruthrol."