Dadl y BBC: Cyfle euraid i arweinwyr y gwrthbleidiau

Gan Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Dadl yr arweinwyr

Mae dadl wleidyddol arall yn cael ei darlledu nos Iau rhwng arweinwyr y prif bleidiau yn yr etholiad, ond bydd dau wyneb cyfarwydd ar goll y tro hwn.

Ni fydd David Cameron na Nick Clegg yn cymryd rhan yn y ddadl 90 munud sy'n cael ei darlledu ar BBC1.

Yn hytrach, dadl fydd hon rhwng pum arweinydd y gwrthbleidiau - Ed Miliband i'r blaid Lafur, Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru, Nigel Farage o UKIP, Nicola Sturgeon dros yr SNP, a Natalie Bennett o'r Blaid Werdd.

Roedd David Cameron wedi gwrthod cynnig gwreiddiol y darlledwyr i gymryd rhan mewn mwy nag un ddadl deledu.

Ond fydd Nick Clegg ddim yno chwaith, ar ôl i'r Prif Weinidog ei wahardd mae'n debyg, gan nad oedd eisiau bod yr unig arweinydd absennol, a gan nad oedd yn fodlon gweld Mr Clegg yn siarad ar ran y llywodraeth.

Dim syndod efallai nad oedd hynny yn plesio'r Democratiaid Rhyddfrydol, oedd yn amlwg eisiau'r cyhoeddusrwydd a ddaw gyda'r dadleuon.

Cyfle euraid

Ond tra bod David Cameron wedi bod yn gyndyn i gymryd rhan, mae Ed Miliband wedi dweud yn glir o'r dechrau ei fod o'n barod i ymuno a phob un o'r dadleuon teledu, gan eu gweld fel cyfle euraid i apelio yn uniongyrchol at yr etholwyr.

Ac er y byddai'n well ganddo petai David Cameron yno hefyd er mwyn ei herio yn uniongyrchol, y gobaith o fewn y blaid Lafur yw y bydd o'n llwyddo i edrych yn brif weinidogol ymysg y pleidiau llai, gan ddadlau mai dim ond y fo, yn eu mysg, sydd â gobaith o gyrraedd Downing Street ym mis Mai.

Ond mae yna risg reit sylweddol iddo hefyd. Fel y blaid fwyaf yno, fe fydd y pleidiau llai i gyd eisiau ymosod arno fo.

Fe fydd Nigel Farage yn ymosod arno o'r dde, a'r SNP, Plaid Cymru a'r Gwyrddion yn gangio fyny yn ei erbyn i'w bortreadu fel plaid toriadau a llymder.

Eto, os yw Mr Miliband yn mynd i atal ei blaid rhag cael eu chwalu yn llwyr gan yr SNP yn yr Alban, yna mae o angen y cyfle yma i herio Nicola Sturgeon yn uniongyrchol, rhywbeth na wnaeth o yn ddigonol yn y ddadl gyntaf yn ôl rhai o fewn ei blaid.

Er, os yw Nicola Sturgeon yn gwneud cystal ag y gwnaeth hi yn y ddadl gyntaf, fe all hynny ychwanegu at broblemau'r blaid Lafur yn Yr Alban.

Codi proffil

I Leanne Wood a Phlaid Cymru, dyma gyfle arall i godi eu proffil ymhellach a gwneud marc ar lwyfan cenedlaethol er mwyn rhoi hwb iddyn nhw yng Nghymru. A Leanne Wood fydd a'r gair cyntaf yn y ddadl.

Bydd pob arweinydd yn gwneud datganiad agoriadol byr, gyda Leanne Wood yn siarad yn gyntaf, wedyn Nigel Farage i UKIP, Ed Miliband i'r blaid Lafur, Nicola Sturgeon i'r SNP a Natalie Bennett i'r Blaid Werdd.

Yna fe fydd pum cwestiwn o'r gynulleidfa, gyda phob arweinydd yn cael munud i ateb y cwestiwn cyn cael cyfle i ddadlau yn agored am ddeng munud.

Bydd y rhaglen yn cloi gydag un datganiad olaf gan yr arweinyddion yn eu tro.